ارسال مقاله به ژورنال بین المللی علمی ACSIJ

http://www.callforpapers.irژورنال بین المللی علمی ACSIJ ،   مباحث مرتبط با علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات  است.

در این ژورنال تلاش می شود نتایج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط با موضوعات علوم کامپیوتر منعکس گردد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ به منظور تحقق اهداف ژورنال، از صاحب نظران و دانشجویان  فعال در زمینه های مطرح شده دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این ژورنال علمی ارسال نمایند.

علاقه مندان می بایست مقالات خود را به زبان انگلیسی ارسال نمایند.

 

مقالاتی که در این ژورنال چاپ می گردند ، در پایگاه سیویلیکا و وب سایتهای معتبر دیگر بدین شرح نمایه می گردند:

 

 

Google Scholar
Bielefeld University Library – BASE ( Germany )
DOAJ, Directory of Open Access Journals
Research Bible ( Tokyo, Japan )
و…

ارتباط با ژورنال:

صاحب امتیاز: محمدرضا رهبانیان

سردبیر : سید حسین عرفانی

شماره تلفن:  02144462320

آدرس پست الکترونیک: info@ACSIJ.org

آدرس وب سایت نشریه:www.acsij.org

Call for Papers

Advances in Computer Science: an International Journal (ACSIJ)

March 2015 Issue (Volume 4 Issue 2)

Greetings from ACSIJ Journal!

You are cordially invited to submit or recommend articles to the ACSIJ Advances in Computer Science : an International Journal (ISSN : 2322-5157), which is a peer-reviewed open access journal. The journal covers the issues related to computer science, engineering, technology and related disciplines including their applications in academia, research, business and industry. More information about the journal can be found at:

www.acsij.org

ACSIJ Published Papers are Indexed By:  Google Scholar, Bielefeld University Library – BASE ( Germany ), DOAJ – Directory of Open Access Journals, Research Bible ( Tokyo, Japan ) and so on.

Note: Last date to submit your paper for March 2015 issue (Volume 4 Issue 2) is 15thMarch, 2015. Volume 4 Issue 2 issue will be online on 31st March, 2015. Please submit your manuscript as e-mail attachment to editor@acsij.org. Before you submit a manuscript please ensure you have read the Author’s Guidelines.

Important Dates:
Submission deadline: 15th March 2015
Paper status notification: 25th March 2015
Publication Due: 31st March 2015

We are looking forward to hearing from you!

Best regards,
Editorial Assistant

Advances in Computer Science : an International Journal
ISSN : 2322-5157
www.acsij.org
info@acsij.org

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید