اولين دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد

http://www.callforpapers.ir/نخستین دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز با دفاع از رساله خود از دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی این دانشگاه فارغ التحصیل شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) احد حمیدی کندول با ارایه رساله خود تحت عنوان خوانش چند بعدی متون ادبی برای آموزش ادبیات فرانسه در دانشگاه‌های ایران و کسب درجه عالی، موفق به پایان تحصیلات خود در این رشته در مقطع دکتری شد.

وی در این تحقیق علمی خوانش عمیق پراگماتیک، کیفی، انتاجی و کاربردی متن ادبی را برای آموزش ادبیات فرانسه پیشنهاد می کند. در این پژوهش سیستم آموزشی مبتنی بر خوانش بیش جنبه ای متون ادبی فرانسه(LFE) متشکل از چندین پروسه متفاوت که از نظر اصول عملی مکمل یکدیگر هستند در نتیجه دهی توضیح داده شده است و در مبحث کاربردی آن پروسه‌های وابسته به هم شامل درک مفهوم، جستجوی عناصر معنایی، تحلیل‌های گوناگون، تولیدات زبانی به صورت کتبی و شفاهی و نیز بحث‌های تحلیلی چندین طرفه در کلاس تدریس ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز مورد آزمایش قرار گرفته است که نشان دهنده و تعیین کننده میزان موفقیت عملی پیشنهادات تئوریک در خصوص تدریس خوانش دانشگاهی می باشد.

به گزارش ايسنا، راهنمایی این رساله را دکتر مهدی افخمی نیا و دکتر محمد حسین جواری و مشاوره آن را دکتر الله شکراسدالهی بر عهده داشتند. دکتر حسن فروغی از دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر محمودرضاگشمردی از دانشگاه اصفهان و دکتر مرضیه بلیغی از دانشگاه تبریز داور این رساله بوده اند.

گفتنی است احد حمیدی کندول، نخستین دانشجوی فارغ التحصیل این رشته از آزادگان و جانبازان جنگ تحمیلی بوده که دارای 7 سال سابقه اسارت می باشد.

وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تبریز اخذ کرده که موفق شد با دفاع از پایان نامه خود به عنوان اولین نفر از این رشته در مقطع دکتری از این دانشگاه فارغ التحصیل شود.

 گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه تبریز در سال 1328 تاسیس شده و هم اکنون در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در مجموع 172 دانشجو دارد. همچنين در حال حاضر 9 عضو هیئت علمی در این دانشکده مشغول فعالیت‌های علمی و آموزشی می باشند.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید