دانشگاه بزرگمهر عضو رسمی پایگاه سیویلیکا گردید.

www.callforpapers.irدانشگاه بزرگمهر قائنات در بهمن ماه سال 1393 به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا درآمد. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) بدین ترتیب دسترسی دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیئت علمی محترم این مرکز به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد. کاربران این مرکز در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید