دانشگاه بوعلي‌سينا بدون آزمون دانشجوي كارشناسي ارشد مي‌پذيرد

دانشگاه بوعلي سينا از بين دانش‌آموختگان و دانشجويان ترم آخر كارشناسي، بدون آزمون براي تحصيلي 92-91 دانشجوي كارشناسي ارشد مي‌پذيرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) متقاضيان بايد داراي يكي از شرايط رتبه‌هاي اول تا سوم مرحله نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي براي ورود به همان رشته برگزيده، دانشجويان نمونه كشوري، رتبه‌هاي اول تا سوم جشنواره‌هاي بين‌المللي خوارزمي، جوان خوارزمي رازي و فارابي، نفر اول مسابقه‌ها و جشنواره‌هاي معتبر علمي بين‌المللي، رتبه اول كشوري جشنواره دانشجويان مبتكر و نوآور بسيجي شاهد و ايثارگر، دانشجويان رتبه اول دوره كارشناسي كه ظرف مدت حداكثر چهار نيم سال دانش‌آموخته شوند و داراي ميانگين كل حداقل 17 باشند و دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي با معدل كل، 10 درصد برتر باشند.

متقاضيان بايد حداكثر تا تاريخ 30 خرداد ماه فرم‌هاي تكميل شده را از سايت دانشگاه به آدرس WWW.basu.ac.ir دريافت و به صورت حضوري يا ارسال پست سفارشي به آدرس دفتر هدايت استعدادهاي درخشان اقدام كنند. پذيرش تنها در رشته‌هايي صورت مي‌گيرد كه دوره كارشناسي ارشد در آن دانشگاه بوعلي سينا موجود باشد.

از آنجا كه پرونده متقاضيان در تيرماه سال جاري بر اساس هفت نيم سال مورد بررسي قرار خواهد گرفت، لازم است كليه نمرات متقاضيان استفاده از اين تسهيلات تا زمان تكميل فرم درخواست در كارنامه دانشجو ثبت شده باشد.

دانشجوياني كه بر اساس معدل نيم‌سال هفتم جزء دانشجويان 10 درصد برتر نيستند، اما در انتهاي نيم سال هشتم ميانگين كل وي از ميانگين كل آخرين فرد 10 درصد برتر پذيرش شده كمتر نباشد، پرونده اين رشته مجدد بر اساس رتبه‌بندي جديد بررسي مي‌شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید