انتشار مقالات مجله مبدل گرمایی در بانک مقالات علمی کشور

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات مجله مبدل گرمایی در بانک مقالات تخصصی کشور ( مرجع دانش) نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ،این فصلنامه که توسط دکتر خشایار شکیبی ( شرکت هم اندیشان کیمیا) منتشر می شود  ، در 9 دوره و 46 شماره ، بیش از 140 عنوان مقاله به زبان فارسی و انگلیسی منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است ،مجله مبدل گرمایی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:
دوره 9، شماره 46:

 1. مدلسازي آزمايشگاهي يك مبدل حرارتي دو لوله اي جريان مخالف براي تعيينLMTD
 2. بهبود انتقال حرارت همرفتي اجباري با استفاده از محيط متخلخل
 3. مدلسازي و شبيه سازي يك سامانه مبدل حرارتي بازيافت انرژي بستر ثابت با آكنه هاي كروي
 4. تحليل انتقال حرارت اغتشاشي در مبدل حرارتي ساده

دوره 9،شماره 45:

 1. افزايش راندمان رسوب زدايي مبدل هاي فرآيند بوسيله محلول اسيد سولفوريك و سود كاستيك
 2. مدلسازي فني و اقتصادي مبدل هاي آبي وهوايي مورد استفاده در پالايشگاه گاز ترش
 3. تع يين پارامترهاي موثر بر اختلاف دماي لگاريتمي دريك مبدل حرارتي دو لوله جريان موازي
 4. بررسي دلايل خوردگي مبدل هاي خنك كننده سكوي دريايي فاز يك و راهكارهاي جلوگيري از آن ها

دوره 8، شماره 44:

 1. مقايسه عملكرد حرارتي مبدل هاي حرارتي لوله مارپيچ با سطح مقطع هاي متفاوت
 2. طراحي و ساخت دستگاه كنترل دماي روغن با مبدل لوله و پوسته و پمپ دور متغير
 3. بررسي عملكرد مبدل پوسته-لوله اي با لوله هاي مارپيچ عمودي و افقي با استفاده از روش هاي عددي و تجربي- بخش دوم: بررسي تغييرات دماي سيال داخل پوسته

دوره 7، شماره 43:

 1. مدلسازي عددي عملكرد مبدل حرارتي پوسته و لوله با لوله هاي بيضوي
 2. افزايش انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي خنك كننده روغن توربين با استفاده از نصب بهبود دهنده هاي داخل لوله هاي مبدل
 3. كمينه سازي نرخ توليد آنتروپي در مبدل هاي حرارتي پوسته لوله اي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي كوچ پرندگان
 4. بررسي عملكرد مبدل پوسته- لوله اي با لوله هاي مارپيچ عمودي و افقي با استفاده از روش هاي عددي و تجربي بخش اول: بررسي تغييرات عدد ناسلت ديواره بيروني لوله
 5. مطالعه عددي جريان و انتقال حرارت نانوسيال درفضاي بين كانال مربعي و لوله توپر واقع در مركز آن

دوره 7، شماره 42:

 1. آناليز انرژي در تغييركارآيي واحد تبديل تولوئن به بنزن پتروشيمي اصفهان به واحد تبديل بنزن به سيكلوهگزان با استفاده از تئوري پينچ
 2. مطالعه تحليلي زمان راه اندازي مبدل حرارتي ساده با صفحات موازي
 3. طراحي مبدلهاي حرارتي صفحه اي مقايسه روابط تئوري با نرم افزارهاي كاربردي
 4. بررسي لايه مرزي سرعت و حرارت در داخل و خارج لوله مارپيچ

دوره 7، شماره 40:

 1. هزينه اتلاف انرژي ناشي از جرم گرفتگي در مبدل هاي پيش گرمكن واحد تقطير نفت خام مطالعه موردي- پالايشگاه اصفهان
 2. بررسي تاثير پوشش نانوذرات روي انتقال حرارت جابجايي اجباري لوله هاي ساده و پره دار
 3. تحليل دو فازي نانوسيال آب- اكسيد آلومينيم Al2O3 در رژيم جريان توربولانت درون لوله مدور
 4. مطالعه رفتار نانوسيال ها در يك حفره مستطيلي شكل جهت بالا بردن ضريب انتقال حرارت

دوره 7، شماره 39:

 1. مدل سازي خنك كن هاي مياني پوسته – لوله اي، كمپرسور سانتريفيوژ سه مرحله اي همراه با خنك كن مياني به كمك شبكه عصبي
 2. تحليل عددي تاثير زاويه هليكس بر ميدان سرعت و فشار در كويل مارپيچ قائم
 3. بررسي عددي ميزان انتقال حرارت نانو سيال ها در ميكرو كانال
 4. بررسي انتقال حرارت رادياتور اتومبيل در حضور نانوسيال به عنوان سيال خنك كننده

دوره 7، شماره 38:

 1. شبيه سازي سه بعدي رسوب مبدل قاب و صفحه اي در صنايع لبني با استفاده از ديناميك محاسباتي سيالات
 2. بررسي تاثير نانوذرات نقره بر افزايش انتقال حرارت در لوله هاي مارپيچ

دوره 6، شماره 37:

 1. افزايش راندمان شبكه هيترهاي روغن داغ با استفاده از آناليز پينچ
 2. استفاده از متدلوژي پينچ در واحد توليد سولفور مجتمع گاز پارس جنوبي
 3. بهينه سازي مصرف انرژي و بهبود عملكرد كولرهاي هوائي 2E-101و2E-102 پالايشگاه نفت تهران

دوره 6، شماره 36:

 1. مطالعه عددي اثرات ضخامت و ضريب هدايت حرارتي رسوب بر ميدان جريان و انتقال حرارت در يك مبدل حرارتي دو لوله اي
 2. روش هاي حذف و جلوگيري از توليد رسوب در مبدل هاي حرارتي
 3. بازيافت حرارت از گاز خروجي توربين گازي بوسيله مبدل هاي حرارتي لوله گرمايي
 4. بهينه سازي انرژي در برج تقطير دياباتيك با استفاده از مبدل هاي حرارتي روي هر سيني
 5. مطالعه اثر بكارگيري نانوسيال بر كارائي مبدل هاي گرمايي و شبي هسازي جريان نانو سيال آب Al2O3 در يك لوله از مبدل حرارتي

مقالات دیگر

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید