انتشار مقالات ماهنامه بين المللي روشهاي جديد در آموزش و پرورش و ادبيات در سیویلیکا

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات ماهنامه بين المللي روشهاي جديد در آموزش و پرورش و ادبيات در بانک مقالات تخصصی کشور ( مرجع دانش) نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ،این فصلنامه که توسط عبدالکریم دانش آرا منتشر می شود  ، در 1دوره و دو شماره ، 11 عنوان مقاله به زبان انگلیسی منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است ،ماهنامه بين المللي روشهاي جديد در آموزش و پرورش و ادبيات  تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

دوره 1، شماره 1:

 1. A study on the effect of in-service courses on staffs’ skills: A case from Iran
 2. A Study on the Obstacles of Electronic Administration of Final-semester Examinations at Payameh Noor Universities in Khuzestan
 3. Feminine Language and Feminity of Language
 4. The effect of in-service Training Courses on the development of Teachers’ Psychological Knowledge at Kindergartens and Pre-schools Affiliated to Welfare Centers in the north of Khuzestan
 5. Vis and Ramin, Wise Jung

دوره 1، شماره 2:

 1. Designing quality e-learning environments in higher education
 2. Fire in Zoroastrianism and Spiritual Couplets of Maulana
 3. The Investigation of Factors Affecting University Students’ Attitude toward E-Learning Adoption
 4. Sociology of Vis and Ramin
 5. Identifying validation and levels of organizational empowerment among Iranian university faculty members society
 6. Goddess of hunting and moon in persian literature (case of study Nizami’s Khosrow and Shirin)

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید