انتشار مقالات فصلنامه زمين شناسي مهندسي در بانک مقالات تخصصی کشور

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات فصلنامه زمين شناسي مهندسي در بانک مقالات تخصصی کشور ( مرجع دانش) نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ،این فصلنامه که توسط دانشگاه خوارزمی منتشر می شود  ، در 8 دوره حدود 20 شماره با تعداد 111 عنوان مقاله به زبان فارسی و انگلیسی منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ،مقالات فصلنامه زمين شناسي مهندسي تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

دوره 8، شماره 3:

 1. پهنه بندي زمين لغزش هاي سرعين ناشي از زلزله 10 اسفند 1375 با استفاده از روش كيفي
 2. مشكلات ناشي از درصد نشانه خميري كم هسته سدهاي خاكي بررسي موردي: سد دوستي استان خراسان رضوي
 3. ارزيابي تأثير افزودن بنتونيت بر خصوصيات رفتاري خاك هاي ريزدانه
 4. بررسي و انتخاب غار طبيعي مناسب براي ذخيره سازي زيرزميني نفت خام با استفاده از تركيب دو روشFAHP و TOPSIS
 5. تأثير نمك سديم كلريد بر تورم، تراكم پذيري ونفوذپذيري بنتونيت
 6. ارزيابي خطر قنات هاي متروكه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاكسيس
 7. تعيين ويژگيهاي هندسه ناپيوستگيها با استفاده ازتكنيك هاي پردازش تصوير ديجيتال

دوره 8، شماره 2:

 1. بررسي عوامل سنگ شناسي مؤثر در ميزان سايندگي كاني ها به كمك دستگاه LCPC
 2. بررسي تأثير عوامل زمين شناسي و خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ بر انتخاب ماشين حفاري تمام مقطع در تونل انتقال آب سبزكوه
 3. معرفي دستگاه دوام بزرگ مقياس و كارايي آن براي ارزيابي دوام سنگهاي سخت
 4. ارزيابي شاخص كيفيت آب زيرزميني (GQI) در آبخوان لنجانات با استفاده سيستم اطلاعات جغرافيايي
 5. بررسي اثر تزريق دوغاب بر مدول تغيير شكلپذيري توده سنگ با ارزيابي پارامترهاي سيستم Q (بررسي موردي پي سنگ سدهاي بختياري، بازفت و خرسان 2)
 6. بررسي تأثير عوامل مختلف بر ظرفيت باربري پي هاي مجاور هم
 7. بررسي رفتار مصالح شن دار در بارگذاري زه كشي نشده مونوتونيك با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

دوره 8، شماره 1:

 1. Effect of Domain Frequency of Soil-Tank to Seismic Response
 2. Subgrade Reaction Modulus (Ks) of Clayey Soils Based on Field Tests
 3. Seismic Performance of Shallow Underground Subway Stations in Soft Soil
 4. Assessment of Fatigue Behavior of Alvand Monzogranite Rocks
 5. Assessment of Trace Elements Concentration in Soils of the Hashtgerd Area Using Geochemical and Multivariate Statistical Methods, Alborz Province, Iran
 6. Application of the Cylindrical Model to Predict Subsidence at Ngatamariki Geothermal Plant, New Zealand
 7. Utilization of lime for Stabilizing Marly Soils and Investigating the Effect of pH Variations on shear Strength Parameters

 ادامه مقالات

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید