مقالات دوفصلنامه انرژي هاي تجديد پذير و نو در سیویلیکا منتشر گردید

http://www.callforpapers.irمجموعه دوفصلنامه انرژي هاي تجديد پذير و نو در بانک مقالات تخصصی کشور ( مرجع دانش) نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ،این فصلنامه به صاحب امتیازی انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران ، در دوره و شماره اول ، 9 عنوان مقاله به زبان فارسی منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ، دوفصلنامه انرژي هاي تجديد پذير و نو  تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

  1. توليد آب شيرين بااستفاده ازسرمايش زيرزميني هواي مرطوب وانرژي خورشيد
  2. ريزجلبك ها، منابع آينده توليد انرژي زيستي
  3. انرژيهاي تجديدپذيروتوسعه پايداردرايران
  4. شبيه سازي عددي يك توربين بادي بامحورعمودي ومقايسه با مدل تحليلي DMST
  5. سيستم ميكروتوليد همزمان توان و گرما Mchp باپيل سوختي
  6. توسعه چرخه هاي تبريدتراكمي ساده بااستفاده ازمبردهاي هيدروكربني سازگاربامحيط زيست
  7. واكاوي الزامات وقيود بهينه سازي مصرف انرژي درساختمان
  8. معرفي پمپ حرارتي گازسوز
  9. نام گذاري مبردها براساس استاندارد ASHRAE34

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید