فراخوان مقاله به پژوهشنامه حمل و نقل

http://www.callforpapers.irپژوهشنامه حمل و نقل فصلنامه اي با درجه علمي- پژوهشي است که توسط مرکز تحقیقات راه ، مسکن و ساختمان منتشر می شود. 
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در محورهاي زیر مقاله می پذیرد:
– اقتصاد حمل و نقل و توسعه پايدار
– برنامه ريزي حمل و نقل
– روسازي راه و راه آهن
– سيستم هاي هوشمند حمل و نقل
– مديريت بحران در حمل و نقل
– مهندسي ارزش در حمل و نقل
– مهندسي ايمني حمل و نقل
– مهندسي ترافيك
– مهندسي حمل و نقل و جنبه هاي زيست محيطي
– مهندسي زيرساخت هاي حمل و نقل ( پل، تونل، سازه هاي دريايي، فرودگاه و … ) مشروط بر آنكه در ارتباط با مباحث حمل و نقل باشند.

از پژوهشگران، اعضاي هيات علمي، كارشناسان و دانشجوياني كه مايل به ارايه مقاله در زمينه هاي فوق به زبان فارسي هستند، دعوت به عمل مي آيد مقالات خود را از طريق وبگاه پژوهشنامه به نشاني www.trijournal.ir ارسال فرمايند.
براي اطلاع بيشتر از چگونگي ارسال مقالات و دستورالعمل تدوين، به بخش ارسال الكترونيكي مقالات در سايت پژوهشنامه مراجعه شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید