فراخوان ارسال مقاله به پژوهشهای منظر شهر

«دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر » اولین و تنها نشریه تخصصی منظر شهری ایران است . این نشریه در دو محور اصلی «معماری منظر» و «طراحی شهر» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات با رویکرد پژوهشی می پردازد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ کلید واژه منظر (SCAPE) به مثابه فصل مشترک معماری منظر و طراحی شهری ، محور اصلی این نشریه است که به سبب وسعت معانی طیف گسترده ای از مفاهیم و رویکردها را در بر می گیرد. برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در زیر آورده شده است با این حال به موارد ذکر شده محدود نمی باشد:

منظر تاریخی شهر،تاریخ منظر و باغ ایرانی در قرارگاه های شهری،منظر فرهنگی و طبیعی و نسبت آن با سکونتگاه های شهری، منظر عینی و ذهنی شهر،سیمای شهر و منظر خیابان،کیفیات بصری شهر، پارکها، فضای سبز و باز شهری، مطالعات تطبیقی و مورد پژوهی در منظر شهری

محورهای اصلی نشریه:

1- چالش های مدیریت رابطه شهر و عناصر طبیعی در ابعاد مختلف ساختاری، ادراکی ، ترجیحی و زیباشناختی

2- بازنمایی عینی و ذهنی شهر و منظر شهرهای ایران در اسناد و مدارک تاریخی ، هنری و ادبی

3- شناخت ابعاد ذهنی و عینی منظر و سیمای شهری ، منظر خیابان و میادین شهری در راستای تبیین اصول برنامه ریزی و ضوابط طراحی مناسب

4-مستند سازی، حفاظت و مرمت منظر باغ ها و فضاهای سبز درون شهری و فرایند شکل گیری و تحول آنها در قرارگاه های شهری

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله به وب سایت دو فصلنامه به آدرس www.julr.ir مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید