فراخوان سومين المپياد بين المللی مخترعان، مبتكران و نوآوران

http://www.callforpapers.ir/فراخوان سومين المپياد بين المللی مخترعان، مبتكران و نوآوران 3 لغایت 5 آبان ماه 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این المپیاد با هدف معرفی و حمایت از اختراعات،ابتکارات و نوآوریهای علمی- پژوهشی کلیه اعضای هیأت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاههای داخل وخارج کشور برگزار می گردد.

موضوعات:
1- ارزش گذاري واهميت بخشي اختراعات و نوآوري هاي علمي و پژوهشي.
2- معرفي وحمايت از اختراعات، ابتكارات و نوآوري هاي علمي-پژوهشي اعضاي هيات علمي، دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاههاي سراسر كشور.
3- ایجاد ارتباط بین نوآوران، سرمایه گذاران و صنعت.
4- بستر سازی جهت آشنایی نخبگان و نوآوران با بازار کار و صنعت.
5- شناسایی نخبگان جوان و حمایت از آنها.
6- ایجاد انگیزه جهت جلوگیری از خروج نخبگان و فرار مغزها.
7- گسترش فضای تجاری سازی ایده ها.
8- استفاده بخش صنعت از ایده های نو و بالفعل نمودن آنها.
9- گسترش ارتباطات بين المللي در زمينه ابتكارات و نوآوري ها.
10- ايجاد پيوندهاي علمي به منظور پيشرفت و توليد دانش در كشور.
11- شركت موثر در عرصه رقابتي علمي.
12- ارتباط با كشورهاي ديگر به منظور ارتقاي كيفيت اختراعات و نوآوري ها.
13- جمع آوري نظرات خبرگان علمي و انتشار آنها در قالب ويژه نامه.
14- برانگيختن علاقه دانشجويان- اعضاي هيات علمي و دانش آموختگان به ابتكار و نوآوري.
15- ترقي وترويج همكاري هاي علمي در آينده.
16- تعامل و ارتباط بيشتر بين صاحبان ايده و سرمايه گذاران

تلفن تماس با دبیرخانه: 6216153 – 0511
نمابر: 6216153 – 0511
آدرس سایت: 3io2012.ir
آدرس ایمیل: contact@3io2012.ir 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید