کتاب «تحلیل اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری» منتشر شد

http://www.callforpapers.irکتاب «تحلیل اعتبارات پژوهش، فنّاوری و نوآوری کشور طی برنامه پنجم توسعه با تأکید بر لایحه بودجه سال 1394» از مهدی پاکزاد بناب، مصطفی کاظمی اسفه و احسان احتشام‌نژاد نوشته مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور؛ سرمایه‌گذاری در پژوهش، فنّاوری و نوآوری در اسناد بالادستی کشور؛ اعتبارات پژوهش، فنّاوری و نوآوری در ساختار قانون بودجه کشور؛ اعتبارات پژوهش، فنّاوری و نوآوری در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور؛ بررسی اعتبارات پژوهش، فنّاوری و نوآوری 15 دانشگاه برتر کشور طی برنامه پنجم توسعه؛ نسبت اعتبارات پژوهش، فنّاوری و نوآوری در قوانین بودجه طی برنامه پنجم توسعه به بودجه کل کشور؛ نسبت اعتبارات پژوهش، فنّاوری و نوآوری در قوانین بودجه طی برنامه پنجم توسعه به تولید ناخالص داخلی؛ مقایسه شاخص شدت R&D ایران با کشورهای منطقه چشم‌انداز، سرفصل­‌هایی هستند که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

در پیشگفتار این کتاب به قلم دکتر محمد ابویی اردکان، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری آمده است: «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان کانون پژوهش، تفکر و مشاوره به منظور پشتیبانی از نهادهای حکمرانی و سیاست‌گذار به‌ ویژه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری (عتف) در راستای وظایف محوله از سوی این شورا به سازماندهی و اجرای انواع پژوهش‌های لازم و نیز نظارت و پایش عملکرد نهادها و سازمان‌های مشارکت‌کننده در نظام علم، فنّاوری و نوآوری اقدام می‌کند.

به منظور اشاعه یافته‌های پژوهشی و نیز ارتقای دسترس‌پذیری داده‌ها و اطلاعات گزارش‌های دبیرخانه شورای عالی عتف، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، چاپ و انتشار گزارش‌های مرتبط را در قالب کتاب برای بهره‌برداری سازمان‌ها، مدیران و دست اندرکاران نظام ملی علم، فنّاوری و نوآوری و نیز پژوهشگران و دانشجویان حوزه‌های مربوط در دستور کار خود قرار داده است.»

کتاب تحلیل اعتبارات پژوهش، فنّاوری و نوآوری کشور با هدف بررسی میزان اعتبارات پژوهش، فنّاوری و نوآوری در لایحه بودجه 1394 و همچنین تحلیل میزان تحقق اهداف اسناد بالادستی به ویژه برنامه پنجم توسعه، وضعیت موجود سرمایه­گذاری کشور در پژوهش، فنّاوری و نوآوری طی سال­های 1390 تا 1394 را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

تحلیل اعتبارات پژوهش، فنّاوری و نوآوری کشور در 146 صفحه به قیمت 18 هزار تومان توسط «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» منتشر شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید