گردهمایی تخصصی عارضه یابی،جذب تکنولوژی و سرمایه خارجی در صنعت فارس

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) گردهمایی تخصصی عارضه یابی،جذب تکنولوژی و سرمایه خارجی در صنعت فارس توسط تشکل صادرات خدمات فنی ومهندسی فارس وانجمن مهندسان مشاور فارس با همکاری شرکت شهرک های صنعتی فارس – سازمان صنعت معدن و تجارت فارس – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز – انجمن مدیران صنایع فارس- خانه صنعت معدن و تجارت فارس – صندوق تو سعه صادرات فارس 13 و 14 تیرماه 1391 در شیراز برگزار می شود.

موضوعات:
۱ – مروری بر عارضه یابی علمی کارخانجات و راههای شکوفا کردن واحد های تولیدی دارای موانع
۲ – جذب منابع مالی -تکنولوژی و همکاری های دیگر از قبیل انتقال دانش فنی
۳ – بدست آوردن سهم بیشتری از بازارهای جهانی در زمینه صادرات کالا و همچنین رایه راهکارهای مربوط به رقابت پذیری محصولات
۴ – عامل با صنعتگران و مراکز صنعتی سایر کشور هادر انتقال تجربیات – دانش فنی وبازاریابی بین المللی
۵ – بازدید های علمی -صنعتی و کاربردی از مراکز تولیدی کشور های موفق

تلفن تماس با دبیرخانه: 2319152 – 0711
نمابر: 2319155 – 0711
آدرس سایت: www.fhim.ir
آدرس ایمیل: fdifarsindustry@gmail.com

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید