شماره جدید نشريه بين المللي مديريت ، حسابداري و اقتصاد در بانک مقالات تخصصی کشور منتشر شد

http://www.callforpapers.irشماره جدید نشريه بين المللي مديريت ، حسابداري و اقتصاد ، به زبان انگلیسی در بانک مقالات تخصصی کشور منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ، کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ، نشريه بين المللي مديريت ، حسابداري و اقتصاد تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

 

  1. Line Search and Genetic Approaches forSolving Linear Tri-level Programming Problem
  2. The Role of Insurance in Risk Management andInvestment Promotion of Modern Agribusinesses(The Case of Greenhouse Cultivation in TehranProvince)
  3. Presenting a Framework of ReengineeringMethodology for Organizational Diagnosis andProcess Improvement (Case Study: IndustrialEstate Company of Kurdistan)
  4. Conceptualization of the Factors Affecting theQuality of Mobile Health Services of ActiveSMEs in Healthcare System
  5. Effective Factors of Customer Involvement in theLaunching of New Services in Banking Systems

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید