انتشار مجموعه مقالات نشريه مهندسي سازه و ساخت در سیویلیکا

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات نشریه مهندسی سازه و ساخت در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ،این فصلنامه در 2 دوره و 2 شماره ،حدود 12 عنوان مقاله به زبان فارسی منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ،فصلنامه مهندسی سازه و ساخت تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

(زمستان 1392)

 1. مقاومت برشي تيرهاي بتن مسلح آسيب ديده و تقويت شده با ورقهاي كامپوزيتيGFRP
 2. ارزيابي خطرپذيري لرزهاي شهركرد
 3. ارزيابي روشهاي پيشرفته تحليل استاتيكي غيرخطي
 4. اثرات اندركنش و حركت گهوارهاي به سبب تسليم شدن كف ستونهابر روي پاسخ سازههاي فولادي
 5. استفاده مستقيم از نتايج شبيه سازي زلزله در تحليل خطر احتمالاتي وابسته به زمانمطالعه موردي تهران
 6. تخصيص كمي ريسك در پروژههاي ساخت با رويكرد نظريه بازيهاي همكارانه

 (بهار 1393)

 1. بررسي مشخصات چشمه لرزه اي زلزله هاي رودبار و منجيل با استفاده از شبيه سازي تركيبيبه روش گسل محدود
 2. بررسي رفتار ساختمانهاي بلند داراي هسته بتن مسلح با امكان مفصل دوگانه
 3. بررسي تأثيرFRPبر ميزان جذب انرژي ديوار برشي فولادي بهمراه بازشو
 4. بررسي رفتار عرشه پلهاي ساخته شده با سازه هاي فضاكار
 5. بررسي تحليلي اثرات توپوگرافي زمين بر ميزان اضافه فشار حاصل از امواج انفجاري
 6. كاربرد بادبندكمانش ناپذير و ديوار برشي در مقاوم سازي ساختمان بتني موجود

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید