محققان ایرانی نوعی پلیمر مقاوم با كمك پرتوهای الكترون ساختند

http://www.callforpapers.ir/پژوهشگران دانشكده مهندسی هسته ای و فیزیك دانشگاه صنعتی امیركبیر با استفاده از تابش پرتوهای الكترون، نوعی پلیمر مقاوم ساختند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیركبیر،’ مریم رزازان’ پژوهشگر این طرح، در مورد كاربرد كامپوزیت ها یا مواد تركیبی در صنایع مختلف گفت: كامپوزیت ها بر مبنای پلیمر، سرامیك و فلز هستند و برای رسیدن به خواص مورد نظر و با توجه به نوع كاربرد با مواد مختلفی به عنوان تقویت كننده تركیب می شوند.

وی افزود: یكی از موادی كه مورد توجه پژوهشگران واقع شده استفاده از تقویت كننده’ پرك شیشه’ یا ذرات بسیار ریز شیشه در اپوكسی است كه در این پژوهش این دو ماده با مقادیر مختلف تركیب و پس از پخت، نانوكامپوزیت اپوكسی-پرك شیشه با مقاومت عالی در برابر آب به دست آمد.

این پژوهشگر یادآور شد : در مرحله بعدی این تحقیق افزایش مقاومت این كامپوزیت با استفاده از پرتودهی مورد توجه قرار گرفت .از این رو نمونه های ساخته شده برای ایجاد پیوند عرضی در پلیمر و افزایش مقاومت به محل دستگاه رودوترون یزد برده و پرتودهی شد.

وی افزود: نتایج حاصل از پرتودهی نشانگر افزایش مطلوب و موفق مقاومت كامپوزیت بود. مقاومت كامپوزیت اپوكسی-پرك شیشه پرتودهی شده با دستگاه مقاومت سنج بررسی و سطح آن با استفاده از میكروسكوپ SEM بررسی شد.

این نانوكامپوزیت در صنایع دریایی، مخازن حمل و نگه داری مواد شیمیایی و صنایع پوشش دهی و مقاوم سازی در برابر خوردگی كاربرد گسترده ای دارد.

این تحقیق در قالب رساله كارشناسی ارشد مهندسی هسته ای و در گرایش كاربرد پرتوها زیر نظر دو نفر از اساتید دانشگاه امیركبیر و با عنوان ‘بررسی خواص فیزیكی نانوكامپوزیت اپوكسی-پرك شیشه پرتودهی شده تحت باریكه الكترونهای MeV 10’ انجام شده است.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید