فراخوان جذب هیات علمی در دانشگاه آزاد

http://www.callforpapers.irفراخوان دوم دانشگاه آزاد اسلامی برای جذب عضو هیات علمی به مدت دو ماه فعال شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ متقاضیان عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد می‌توانند برای ثبت نام به آدرس اینترنتی http://jazb.iau.ir مراجعه کنند.

در اطلاعیه این دانشگاه آمده است: در راستای اجرای سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تشکیل هیات اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در کلیه دانشگاههای کشور و به منظور ساماندهی و هماهنگ سازی جذب اعضای هیأت علمی و بهینه سازی و یکنواختی فرآیند جذب، از این پس کلیه واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی موظفند مدارک متقاضیان عضویت در کادر هیأت علمی و بورسیه را برابر ضوابط و مقررات این دستور العمل تکمیل و به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب استان مربوطه ارسال کنند.

لذا شایسته است تمامی واحدها و مراکز آموزشی نسبت به موارد مذکور دقت عمل داشته و از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام کرده و مسئولین دبیرخانه هیأتهای اجرایی استان‌ها باید در جهت تسریع و تسهیل مراحل استخدامی نظارت کامل داشته باشند و مدارک متقاضیان استخدام را در صورت تائید به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در سازمان مرکزی ارسال کنند.

بنابراین گزارش، فراخوان دوم جذب هیات علمی دانشگاه آزاد در سال 1393 با شماره 932 از تاریخ 20 آذرماه به مدت دو ماه فعال است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید