برگزاری کارگاه‌های ‌آموزشی آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان

http://www.callforpapers.irشرکت کنندگان در کارگاه‌های آموزشی آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان با ضعف‌های شناسایی شده در طرح ارزیابی و رتبه‌بندی شوراهای انضباطی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، روش‌های دادرسی، قواعد حقوقی و رسیدگی عادلانه توأم با رعایت روش‌های اصلاحی- تربیتی بیش از پیش آشنا شدند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور؛ “اولین و دومین کارگاه ‌ آموزشی آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان” ویژه دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آذرماه 1393 برگزار شد.

دکتر وحید صرامی دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت، با یسان اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی شورای مرکزی انضباطی دانشجویان و به منظور ارتقای مهارت‌های شغلی کارکنان شوراهای انضباطی، “کارگاه آموزشی آیین‌نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان” ویژه دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، در دو کارگاه مجزا به مدت شش روز در محل شورای مرکزی انضباطی برگزار شد.

 

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان دراین رابطه گفت: در این کارگاه‌های آموزشی که با حضور 22 نفر از مدعوین تشکیل شده بود؛ کارشناسان شورای مرکزی مسئولیت تدریس مباحث مورد نظر را بر عهده داشتند.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، صرامی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان در این کارگاه‌ها با ضعف‌های شناسایی شده در طرح ارزیابی و رتبه‌بندی شوراهای انضباطی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، روش‌های دادرسی، قواعد حقوقی و رسیدگی عادلانه توأم با رعایت روش‌های اصلاحی- تربیتی بیش از پیش آشنا شدند.

شایان ذکر است “سومین کارگاه آموزشی آیین‌ نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان” ویژه دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هفتم دی ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید