آمارهایی از ارتقای اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد

http://www.callforpapers.irمعاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه ارتقای درجه از دانشیاری به استادیاری از دروه مدیریت قبل برای پنج نفر صورت گرفته بود، گفت: این آمار از 31 شهریور 92 تا کنون 12 نفر است که بطور متوسط 1.5 نفر در ماه می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دکتر غریبی در نود وهفتمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از عملکرد هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی و وضعیت ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه دربازه زمانی اسفند ماه سال 90 تا پایان شهریور ماه سال 92 و از 31 شهریور 92 تا کنون ارائه داد.

وی با بیان اینکه در بازه زمانی اسفند ماه سال 90 تا پایان شهریور ماه سال 92، 13 نفر از درجه مربی آموزشیار به مربی تبدیل شده اند، گفت: این در حالی است که از 31 شهریور 92 تا کنون این تعداد به 20 نفر افزایش یافته است.

دکتر غریبی ادامه داد: در دوره مدیریت قبل 1007 نفر مربی به استادیار تبدیل شده اند که متوسط تعداد آن در ماه 53 نفر است در حالیکه در دوره مدیریت فعلی رتبه 1381 نفر از مربی به استادیار تبدیل شده که به طور متوسط در ماه 92 نفر است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ارتقای درجه از استادیاری به دانشیاری، عنوان کرد: در بازه زمانی اسفند ماه سال 90 تا پایان شهریور ماه سال 92 ، 57 نفر از مرتبه استادیاری با دانشیاری ارتقا پیدا کرده اند ولی در دوره مدیریت جدید و از تاریخ 31 شهریور 92 تا کنون 108 نفر از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء داشته اند که متوسط آن در ماه نزدیک به هفت نفر می شود.

وی در انتها با بیان اینکه ارتقای درجه از دانشیاری به استادیاری از دروه مدیریت قبل برای پنج نفر صورت گرفته، گفت: این آمار از 31 شهریور 93 تا کنون 12 نفر است که بطور متوسط 1.5 نفر در ماه می شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید