فراخوان ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

http://www.callforpapers.ir/ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، آبان ماه 1391 توسط دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از پژوهشگران و علاقه مندان دعوت می شود، اصل مقالات خود را جهت ارائه در این همایش تخصصی، تا 31 تیرماه 1391 به دبیرخانه ارسال نمایند. محورهای تخصصی همایش عبارتند از:

 • آب و فاضلاب:

  • تصفيه آب براي مصارف شهري و صنعتي (سيستم ها و فرآيندها)

  • تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي

  • راهبري تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب شهري و صنعتي

  • مديريت كاهش آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني

  • استانداردهاي كيفي آلودگي آب (حدود مجاز آلاينده هاي خطرناك)

  • استانداردهاي كيفي پساب هاي تصفيه شده

  • تصفيه (تثبيت) لجن هاي حاصل از تصفيه آب و فاضلاب

  • دفع و استفاده مجدد از پساب

  • دفع و استفاده مجدد از لجن

 • خاك و پسماند

  • شناسايي و پايش آلاينده هاي خاك

  • حذف آلاينده هاي خاك با استفاده از فناوري هاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي، حرارتي و …

  • استانداردهاي حد مجاز آلاينده ها در خاك

  • مديريت پسماند (جمع آوري، كاهش از مبداء، دفع، دفن، بازيافت، كمپوست و … )

  • مكان يابي، طراحي و اجراي محل دفن بهداشتي و مهندسي پسماندها (لندفيل)

  • زباله سوزي و پسماندهاي ويژه

 • هوا و صوت:

  • پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع ثابت و سيار

  • شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي و الكترومغناطيسي

  • شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي

  • استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار

  • ارائه و بررسي طرحهاي جامع كاهش آلودگي هوا

  • مدل سازي انتشار آلودگي هوا از منابع ثابت و متحرك

 • محورهاي ويژه:

  • فن آوريهاي نوين مهندسي محيط زيست در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست

  • به كارگيري نانوتكنولوژي در فيلتراسيون فاضلاب هاي شهري و صنعتي (نانو فيلترها)

  • فن آوري هاي نوين كاهش و حذف گازهاي آلاينده و ذرات خروجي از دودكش صنايع

  • كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي

  • كاربرد سنجش از دور در شناسايي و پايش آلاينده ها

  • كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست

  • روشهاي مديريت و كاهش آلاينده هاي آلي پايدار (POPs)

  • بررسي مدلهاي رياضي و نرم افزاري پخش آلاينده ها

  • كاربرد نرم افزارهاي جديد زيست محيطي در پروژه هاي عمراني و صنعتي

  • استانداردهاي نوين آلاينده هاي خطرناك در منابع هوا، آب و خاك

  • زباله سوزهاي بيمارستاني و صنعتي و راهكارهاي راهبردي بهينه آنها

  • شناسايي و كنترل آلودگي هاي ناشي از معادن كشور

  • نقش مهندسي محيط زيست در انجام موثر مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها (EIA)

  • محيط زيست و فناوري اطلاعات

  • محيط زيست و دولت الكترونيك

  • روشهاي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي

  • روشهاي موثر آموزش مهندسي محيط زيست

  • ارزش گذاري اقتصادي عملكرد زيست محيطي صنعت

  • بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي

  • الگوهاي موثر مديريت محيط زيست صنعتي

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید