مقالات چهارمين كنفرانس كسب و كار بيمه در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی شد

مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس كسب و كار بيمه

مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس كسب و كار بيمه

مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس كسب و كار بيمه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمين كنفرانس كسب و كار بيمه، 27 و 28 مهر ماه 1390 توسطمركز توسعه كسب و كار صنعت بيمه و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 38 عنوان مقاله تخصصی شامل 551 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در چهارمين كنفرانس كسب و كار بيمه

 

 

 

بازاريابي و فروش حرفه اي بيمه هاي عمردرايران
شناسايي و رتبه بندي شاخصهايآميخته بازاريابي بيمه عمر با استفاده از مدل 4c,4p
بررسي عوامل حياتي موفقيت در صنعت بيمه كشور از ديد بيمه گرها
بيمه كردن به هرقيمت، بيمه شدنبه هرقيمت آيا منافع بيمه گران با شركت هاي بيمه دريك راستاست؟
بررسي آماري پيشنهادهاي ارجاعي عمر و پس انداز بدلايل پزشكي ارزيابي خطر سلامت درپيشنهادهاي عمر و پس انداز
بازاريابي چريكي راهكاري درخدمت نمايندگان صنعت بيمه
بررسي رابطه ميان عناصر آميخته بازاريابي 7p و ميزان گرايش به خريد بيمه نامه هاي عمر از ديد مشتريان اين صنعت مطالعه موردي شركت بيمه ايران
روشهاي نوين فروش خدمات بيمه ي شخص ثالث و بدنه اتومبيل مورد مطالعه نمايندگي خدمات بيمه ي ايران خودرو
بررسي نقش بهره گيري از نيروي انساني پويا درموفقيت بازاريابي بيمه هاي عمر درشركت هاي بيمه
موانع و مشكلات پيش روي صنعت بيمه و ارايه چندراه كار پيشنهادي
قوانين طلايي بكارگيري بازاريابي معكوس در بازاريابي و فروش شركت بيمه / شركت خدمات بيمه اي / كارگزاري بيمه/ نمايندگي بيمه
ارايه تجربه عملي و دستاوردهاي پياده سازي نظام مديريت ارتباط با مشتري دربيمه ايران
بررسي روشهاي بازارگرايي درتوسعه بيمه
بررسي چالشهاي تبليغات در صنعت بيمه ايران و ارايه راه كارهاي پيشنهادي
بررسي اهميت نقش فروشندگان حرفه اي و مديراني مبتك ردر موفقيت شركت هاي بيمه در بخش بيمه عمر
بررسي مقايسه اي روشهاي حرفه اي فروش بيمه
آسيب شناسي بازاريابي و فروش بيمه درايران با نگاهي به اخلاق حرفه اي
رمز و رازهاي مديريت ارتباط با مشتري درصنعت بيمه
بررسي نقش امضاي الكترونيكي دربازاريابي و فروش بيمه
بررسي اثرگذاري رسانه هاي تبليغاتي برفرايند خريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز با بهره گيري از مدل aida مورد مطالعه شركت بيمه ايران شهر رشت
همپوشاني مديريت ارتباط با مشتري و وفادارسازي مشتريان در صنعت بيمه
مديريت ريسك درمديريتپرتفوي صنعت بيمه
بررسي و تحليل رابطه بين مديريت دانش با نوآوري سازماني در شركت سهامي بيمه معلم
بررسي رابطه بين معيارهاي تصميم گيري اخلاقي و ويژگيهاي جمعيت شناختي كارشناسان بيمه
نقش مديرفروش درعملكرد بازاريابي و فروش بيمه
بررسي رفتار اخلاقي فروشندگان دروفاداري مشتريان بيمه هاي عمر
بررسي نقش مديريت ارتباط با مشتري درفروش الكترونيكي بيمه در صنعت حمل و نقل
نقش مديريت ارتباط با مشتري دربازاريابي و فروش بيمه
مديريت ارتباط با مشتري CRM ابزاري فراموش شده درشركت هاي بيمه
نقش مديريت ارتباط با مشتري درموفقيت شركت هاي بيمه ي زاهدان
بررسي عوامل موثربررضايت مشتريان بيمه هاي مسئوليت بررسي موردي مشتريان بيمه پارسيان شهر تهران
اطلاعات نامتقارن و سود شركت هاي بيمه اتومبيل در ايران با استفاده از تجزيه و تحليل بيزين
بررسي روند تحول بازاريابي و فروش بيمه
بررسي توسعه بيمه در بازارهاي ملي و سرمايه
بررسي موانع بازاريابي و فروش بيمه هاي عمر وزندگي
بررسي عوامل موثر برافزايش فروش بيمه هاي مسئوليت مدني از منظر نمايندگان شركت بيمه آسيا
بررسي الزامات بازاريابي و فروش الكترونيكي بيمه درشركتهاي بيمه
رابطه مديريت دانش مشتري و هوش سازماني درشركت هاي بيمه درايران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید