اولين مرجع جهاني «دوده نانولوله‌هاي كربني تك ‌ديواره» منتشر شد

سازمان ملي استاندارد و فناوري (NIST) ايالات متحده آمريكا، اولين مرجع جهاني «دوده نانولوله‌هاي كربني تك‌ ديواره» را منتشر كرده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، دوده سنگين نانولوله‌ (nanotube-laden soot)، يكي از مواد اوليه صنعتي نانولوله‌هاي كربني تك ‌ديواره است كه شايد الگوي اوليه تمام مواد نانومقياس باشد.

اطلاعات جديد «NIST»، منبع منسجم و مشخصي از دوده‌ي نانولوله ‌كربني براي مواد مشابه و تجزيه و تحليل سم‌شناسي و شيميايي آنها براي شركت‌ها و محققان محسوب مي‌شود.

به گفته «جفري فگان»، مهندس شيمي «NIST»، يكي از موضوعاتي كه در قالب منبع جديد بررسي شده، اين است كه مجموعه متجانسي وجود ندارد تا افراد بتوانند با خريد آن اندازه‌گيري‌هاي مقايسه‌اي انجام دهند.

براي بررسي اين موضوع و براي اندازه‌گيري كمي نانولوله‌ي كربني تك ديواره، يك تيم تحقيقاتي بين‌ رشته‌اي در «NIST» به ‌دنبال توسعه‌ي يك معيار سنجش از طريق رويكرد سه مرحله‌اي «سنجش پايه و علم تفكيك»، «پروتكل مستند و استاندارد از طريق سازمان‌هاي بين‌المللي استاندارد» و «منبع تاييد شده‌ي كنوني» بوده‌اند.

محصول جديد «NIST» با عنوان منبع استاندارد‌ 2483 (SRM) «نانولوله‌ كربني تك ‌ديواره»، به ‌طور مستقيم به مساله مقايسه‌پذيري مربوط مي‌شود.

علاوه بر اين، «NIST» داده‌هاي مرجع ديگري نيز ارائه كرده است كه براي تجزيه و تحليل نانولوله مناسب هستند. با اين مجموعه از اطلاعات، خريداران اين مواد بايد قادر باشند تا با اتكا بر ارزش‌هاي «NIST»، نتايج خود را در مقابل عرضه‌كنندگان يا بعد از پردازش آنها، مقايسه كرده و منبع مقايسه پايداري داشته باشند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید