دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قهرمان مسابقه شبکه هوشمند انرژی ایران

http://www.callforpapers.ir/تیم دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نخستین مسابقه شبکه هوشمند انرژی ایران رتبه اول گرایش طراحی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه هوشمند را کسب کرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بهروز ذاکر، سرپرست تیم دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این خصوص گفت: اولین دوره مسابقات شبکه هوشمند انرژی ایران با همکاری انجمن عملی شبکه هوشمند انرژی ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: این مسابقات در سه محور امنیت سایبری در شبکه هوشمند، طراحی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه هوشمند و طراحی برنامه اندروید برای خانه هوشمند برگزار شد.

سرپرست تیم دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر در محور طراحی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه هوشمند به عنوان تیم اول انتخاب شد و دو تیم از دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان تیم های دوم و سوم برگزیده شدند.

ذاکر تصریح کرد: هدف از برگزاری این مسابقه گسترش نفوذ مفاهیم شبکه هوشمند انرژی در جامعه، آشنایی با مباحث علمی و پیاده سازی شبکه هوشمند انرژی برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مسابقه متشکل از سجاد هادوی، علی ذوقی، علی اصغر خدا دوست آرائی، حسین شاهین زاده بود.

سرپرست تیم دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: جوایز این مسابقه در حاشیه کنفرانس شبکه های هوشمند که در پژوهشگاه نیرو برگزار شد به تیم های برتر اعطا شد.

ذاکر گفت: برای اعزام تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر به این مسابقه دکتر قره پتیان و دکتر حسینیان بسیار تلاش کردند تا زمینه حضور دانشجویان در این مسابقه را فراهم کردند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید