مجموعه مقالات چهارمين همايش ماليه شهرداري، مشكلات و راهكارها

مجموعه مقالات چهارمين همايش ماليه شهرداري، مشكلات و راهكارها

مجموعه مقالات چهارمين همايش ماليه شهرداري، مشكلات و راهكارها

مجموعه مقالات چهارمين همايش ماليه شهرداري، مشكلات و راهكارها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمين همايش ماليه شهرداري، مشكلات و راهكارها، 14 و 15 دی ماه 1390 توسطمركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه شريف و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 14 عنوان مقاله تخصصی شامل 329 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در چهارمين همايش ماليه شهرداري، مشكلات و راهكارها

 

 

 

برآورد زمان انتظاري دوره هاي رونق و ركود بازار مسكن به روش الگوي خود توضيح برداري تناوبي ماركوف
ساختار قانوني تصويب عوارض شهرداري و بررسي عملكرد مصوبات شوراي اسلامي شهر دركاهش وابستگي تامين مالي شهرداري به درآمدهاي ساختماني مورد مطالعه شهراصفهان
اوراق صكوك مضاربه موازي الگويي نوين درتامين مالي شهرداريها
تامين مالي پروژههاي شهري با رويكرد پروژه محوراسلامي
صكوك تركيبي استصناع – اجاربه شرط تمليك ابزاري براي تامين مالي پروژه هاي شهرداريها
اوراق جعاله ابزار نوين تامين مالي اسلامي پروژه هاي شهري بازسازي واحداث
خصوصي سازي خدمات شهري روشي پايدار درتامين مالي شهرداريها مطالعهموردي شهرداري تهران
عوامل موثر بربهبود فضاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي درشهر تبريز
روشهاي تامين مالي بخش حمل و نقل شهري
روشي مطلوب براي تامين منابع مالي حوزه حمل و نقل و ترافيك كلان شهر تهران
آسيب شناسي حقوقي تامين منابع مالي درپروژه هاي عمراني شهري
وام هاي سنديكايي، راهكاري براي حل مشكل تامين مالي پروژه هاي شهري درايران
نقش دولت در تامين منابع مالي احياي بافت هاي فرسوده
ارزيابي و اولويت بندي ابزارهاي تامين مالي پروژه هاي شهري با استفاده از تكنيك سلسله مراتبي فازي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید