مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي تخليه هاي الكتريكي، پلاسما و مهندسي پلاسما

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي تخليه هاي الكتريكي، پلاسما و مهندسي پلاسمامجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي تخليه هاي الكتريكي، پلاسما و مهندسي پلاسما در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنفرانس ملي تخليه هاي الكتريكي، پلاسما و مهندسي پلاسما، 13 بهمن ماه 1390 توسط مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 58 عنوان مقاله تخصصی شامل 335 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين كنفرانس ملي تخليه هاي الكتريكي، پلاسما و مهندسي پلاسما

 

 

 

 

استفاده از روش تبديل پسماند به گاز توسط قوس پلاسما به منظور دفع پسماند هاي جامد شهري
قارچ زدايي سطح توسط پلاسماي سد دي الكتريك
بررسي نقش پارامترهاي سرعت نسبيتي سيال پلاسما، انرژي گرمايي، چگالي پوزيترون و دماي پوزيترون در انتشار امواج يون- صوتي در پلاسماهاي فضايي و ازمايشگاهي نسبيتي
بررسي اصلاح خواص پلي ساكاريدهاي كاربردي در صنايع غذايي با استفاده از تكنولوژي پلاسما
Enhancement of oil recovery by Plasma Impulse Technology; Economic investigation and Technical preferences among the prevalent methods
اثر شعله پلاسماي سرد ارگون/ اكسيژن بر فعال سازي سطوح
بررسي تاثير عنصر الومينيم در نيتروژن دهي پلاسمايي فولاد AMS 6415
بررسي تجربي سرعت لايه جريان در فاز هاي شعاعي و محوري براي گازهاي متفاوت در ولتاژهاي مختلف در دستگاه پلاسما فوكوس سهند
توليد و بررسي پلاسمويد مايكروويودر فشاري اتمسفري
اصلاح سطح پلي يورتان با استفاده از پلاسماي فركانس راديويي
اصلاح ساختار سطحي غشاء پلي اتر سولفون با استفاده از پلاسما
شبيه سازي افزايش دماي آب در پلاسماي القايي توسط تابش پالس ليزر در طول موج فرو سرخ نزديك
اثر فشار كوانتمي و پتانسل بوهم در ناپايداري دو جرياني در پلاسماي فلزي طلا
باكتري زدايي سطوح توسط پلاسماي سي دي الكتريك در فشارهاي مختلف
اثر ميدان مغناطيسي خارجي بر تابش امواج E حاصل از يك ستون پلاسمايي در حد طول هاي بلند
انتشار امواج ساليتوني يون صوتي در پلاسماي مغناطيسي الكترون پوزيترون با يون هاي داغ
شبيه سازي پراكندگي رامان تحريكي از ليزرهاي توان بالا
اثر ميدان مغناطيسي در شتاب دادن ذرات غبار توسط بيم يوني انرژي پايين
مطالعه ي ميزان ولتاژ آستانه و شناوري پرنده ي التروستاتيكي
طيف سنجي اپتوگالوانيك
افزايش دامنه تابش در ليزر الكترون آزاد به وسيله افزايش عدد موج ويگلر و دسته بندي اوليه باريكه الكتروني
اثر ميدان مغناطيسي خاريجي بر روي امواج ساليتوني در پلاسماي ابر گرم: انتشار مايل
يك خواص انتشار امواج الكترو مغناطيسي در يلورهاي فوتوني پلاسمايي سه تايي بعدي
بررسي تجربي پارامترهاي الكتريكي تخليه تابان CCRF فشار اتمسفري در فركانس 13/56 مگاهرتز
اندازه گيري چريان تخليه دستگاه پلاسماي كانوني UIPF با استفاده از پيچه روگوفسكي
تاثير سد دي الكتريك بر شكل قوس الكتريكي در تخليه الكتريكي بين فلز و يك محلول الكتروليتي
استخراج معادلات چند سيالي كامل براي پلاسماهاي كاملا نسبيتي
ناپايداري سوخت پلاسماي دوتريم – تريتيوم در سيستم توكامك
بررسي خاصيت ابرلنزي در يك ماده ي چپ گرد
شبيه سازي شكل گيري شبكه هاي كريستالي ناهمسانگرد در پلاسماي غباري
اثر گشتاور دو قطبي الكتريكي غبارها بر روي نوسانات عرضي كريستال پلاسماي غبار آلود يك بعدي
امواج الكترواستاتيكي در يك پلاسماي مغناطيسي كوانتمي گرم الكترون پوزيترون با يون هاي متحرك
ناپايداري رشته اي شدن در پلاسما ماكسولين با دو پرتو متقابل
رهيافت تغليظ جو با كمك ليزر به همراه توليد پلاسماي سرد
تله اندازي نانو ذرات غبار در غلاف پلاسمايي
مطالعه انتشار موازي امواج غبار يون- صوتي در يك پلاسماي غباري گرم مغناطيسي
بر هم كنش بيم يوني با پلاسماي مغناطيده در فركانس هاي پايين
اثرا برخوردي و حرارتي يون در برهمكنش پلاسماهاي متقابل كم يونيزه
تخليه مگنتروني DC در مخلوط گازي N2/Ar : مشخصه و شيمي پلاسما
طراحي و شبيه سازي طيف سنج جرمي زمان پرواز و بررسي اثر تغيير ولتاژ و طول الكترودهاي اين طيف سنج بر توان تفكيك و درصد انتقال يونهاي سنگين
بررسي ميدانهاي مغناطيسي شبه ايستا در بر همكنش پالس هاي ليزري با پلاسماي رقيق
توزيع ميدان الكتريكي در سمپاش الكترواستاتيك ديكي و تعيين ولتاژ كاري آن
بررسي اندازه طول دي الكتريك در تغييرات منحني ولتاژ – جريان در تخليه با مانه دي الكتريك
شبيه سازي غيرخطي يك بعدي حفره غباري در پلاسماي غباري
بررسي انتشار امواج الكترومغناطيسي در لامپ پلاسما درون كاواك تشديد
بررسي رفتار امواج غباري در سيستم پلاسماي تخليه اي dc
كاربردهاي صنعتي پلاسما ( شكل گيري لايه هاي شبه الماس به روش CVD )
طراحي يك سامانه ي زمان پرواز جديد داراي الكترودهاي چهار قطبي راديو فركانسي به منظور افزايش توان تفكيك و درصد انتقال طيف سنج هاي بيومولكولي سنگين
Theoretical kinetics study of the NO2+N Nonthermal Plasma system
اثر آهنگ شارش گازهاي اكسيژن و نيتروژن در طول جت پلاسماي سرد فشار اتمسفري آرگون
شبيه سازي عددي ديناميك ميكرو تخليه ي نمايشگر پاسمايي با استفاده از مدل سيالي انرژي
فرآيند تخليه ي الكتريكي جزئي به عنوان يك عامل مخرب سيستمهاي عايق بندي ادوات فشار قوي
كانوني سازي باريكه يونهاي گزنون شتاب يافته توسط چهار قطبي مغناطيسي
بررسي راه كارهاي موجود جهت حذف تركيبات سمي Nox از گارهاي توليد شده توسط صنايع و خودروها
بررسي مكانيزم توليد پرتو ايكس از طريق بر هم كنش ليزر شدت بالا با محيط پلاسما به روش جذب تشديدي (با قطبش P )
افزايش شار مشخصه پرتو ايكس با استفاده از هدف هاي جامد با روش بر هم كنش ليزر- پلاسما
مروري بر تاريخچه فرآيند تخليه الكتريكي در ليزر اگزايمر (نوع XeCl)
بررسي اثر شكل موج منبع موج كيلو هرتزي در توليد جت پلاسماي فشار اتمسفري

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید