تصویب 48 رشته جدید در شورای گسترش وزارت علوم

http://www.callforpapers.irشورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، با ایجاد 7 رشته تحصیلی دوره دکترا ،26 رشته دوره کارشناسی ارشد و 15 رشته دوره کارشناسی در دانشگاه های کشور موافقت قطعی کرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ ایجاد مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات عرب در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، رشته ‌های حکمت متعالیه، روانشناسی عمومی و زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه خوارزمی، گرایش های ادبیات حماسی وادبیات عرفانی رشته‌ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، رشته مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز در دانشگاه فردوسی مشهد، به اضافه 26 رشته دوره کارشناسی ارشد و 15 رشته دوره کارشناسی مورد موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم قرار گرفت.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید