مجموعه مقالات نخستين همايش معماري و مصالح ساخت منتشر شد

مجموعه مقالات نخستين همايش معماري و مصالح ساخت

مجموعه مقالات نخستين همايش معماري و مصالح ساخت

مجموعه مقالات نخستين همايش معماري و مصالح ساخت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستين همايش معماري و مصالح ساخت،  18 اسفند 1390 توسط آموزشكده فني و حرفه اي سما – واحد ساري و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 54 عنوان مقاله تخصصی شامل 481 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در نخستين همايش معماري و مصالح ساخت

 

 

ارزيابي تجلي فن آوري درسازه ي ساختمانهاي معاصر شهر تهران
بام شيبدار نمادي اقليمي درمعماري سنتي خانه هاي ساري
جايگاه مصالح بوم آورد درمعماري پايدار
چوب سازه اي زيبا و محكم در بناهاي شمال
سطوح زنده عنصري پايدار درمعماري سبز
مرمت و نگهداري بنا بايدها و نبايدها
مصالح هوشمندو ضرورت تغيير دربهره گيري انسان از طبيعت تامين مصالح مورد نياز سازگار با محيط
مصالح هوشمند و كاربرد آن درمعماري
معماري امتزاج مصالح و فرهنگ
نقش مصالح ساختماني در ايستايي سيستمهاي سازه اي و برپايي فرمهاي معماري
نقشمصالح نانو دربهبود كيفيت فضاهاي شهري
الزامات مبنا و اصول كليدي و انتخاب مصالح و اثر دفن درطرح ايمن ساختمان هاو معرفي نرم افزار تحليل انفجارBLAST/FK
ارزيابي عددي تاثير الگوي مسلح سازي توسط ژئوگريد بربهبود كمي و كيفي كمانش جانبي در ستون سنگي
ارزيابي عددي تاثير مقاومت برشي خاك رس بربهبود كمانش جانبي ستون سنگي
استفاده از مصالح هوشمند درپوسته ساختمان بمنظور صرفه جويي درمصرفانرژي
بررسي اثرات نوع دانه بندي مصالح سنگي در افزايش مقاومت فشاري بتن
بررسي نقش استفادهاز ناحيه بادشكن دركاهش مصرف انرژي
روشها و راهكارهاي مداخلات حفاظتي درسازه هاي گلين برتاكيد بر توسعه پايدار
شاخصهاي كارايي تلفن درسازه هاي پارچه اي كششي
مصالح نوين و كاربردهاي آن درطراحي معماري
مصالح درحمامهاي سنتي
نقش مصالح درساختمان هاي خورشيدي غيرفعال
استفاده از تكنولوژي بتن سبك درجهت كاهش خسارت ناشي از زلزله
استفادها ز نور خورشيد درتامين انرژي الكتريكي منازل
اقتصاد مهندسي درمهندسي ساختمان و مديريت ساخت وساز
بررسي مشخصات فني مصالح تشكيل دهنده پوسته خارجي ساختمان
بررسيخواص فيزيكي و مكانيكي بتن مقاومت بالا
بررسي اثر متاكائولين برخواص مكانيكي بتن خودمتراكم
بررسي تاثيرنانوتكنولوژي برمعماري وكاربرد آن دركاهش مصرف انرژي
بررسي راهكارهاي اقليمي در مسكن سنتي شهركرد
بررسي شيوه هاي كهن استخراج مصالح درايران
بررسي مصالح و عناصر كاربردي درصمعماري هاي – تك
بررسي نحوه استفاده از انرژي خورشيدي با بهره گيري از سيستمهاي فتوولتائيك درساختمان
بررسي و توسعه وجوديت دركوير
به كارگيري ساختارهاي ايمن به وسيله سازه هيا سبك ايمني زلزله با كناف
تاثير روانشناسي محيط درطراحي سيماي خانه هاي معاصر
تاثيرات روانشناسي نور و رنگ درمعماري
تاثيرروانشناسي محيطهاي مسكوني بركيفيت رضايت ساكنين
تقسيم بندي و چيدمان درطراحي فضاهاي داخلي مسكوني
تكنولوژي درصنعت ساختمان و معماري
جايگاه مصالح درمعماري پايدار
خانه سنتي در يزد
سابات سايه باد معماري دزفول
شبيه سازي عددي جريان دربادخان و بادخور تك سويه با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
عدم شناخت كافي نسبت به كاربرد صحيح مصالح و نقش آن دركاهش عمر بناهاي تاريخي نمونهموردي آرامگاه دانيال پيامبر (ع)
مدلهاي ارتعاشي شيت هاي تحت نيرو در بتن مسلح
معرفي سيستم قابهاي بتني پيوسته موسوسم به روش قالب تونلي
معماري و توسعه پايدار
ملاحظات معماري درطراحي ساختمان ها در برابر زلزله و پدافند غيرعامل
نانوتكنولوژي پلي به سوي معماري پايدار
نقش احياي بافت فرسوده در توسعه پايدارشهري از ديدگاه فرهنگي
نقش دانش روانشناسي محيطي برطراحي ساختمانهاي بلندمرتبه
نقشمديريت پروژه و برنامه ريزي اجرايي دربهينه سازي صنعت ساخت و ساز
هوشمندسازي ساختمانها و نقش آنها در بهينه سازي مصرف انرژي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید