نیمی از ارزشمندترین کتاب‌ها را دانشمندان نوشته‌اند

http://www.callforpapers.irبررسی جدید در انگلستان نشان داده نیمی از ارزشمندترین کتاب‌ها توسط دانشمندان برجسته نوشته شده‌اند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ انجمن Foilo در انگلستان طی رای‌گیری به دنبال تعیین ارزشمندترین آثار بود و نتایج نشان داد نویسندگان این آثار چالز داروین، آلبرت اینشتین، استفان هاوکینگ و جورج اورول و هارپر لی بود.

نتایج نشان داد از هر سه کتاب ارزشمند، دو کتاب توسط دانشمندان نوشته شده‌اند.

در این بین، منشا گونه‌های داروین 35 درصد آرا را کسب کرد در حالی که «تاریخ کوتاه زمان» استفان هاوکینگ 17 درصد آرا را از آن خود کرد. اما انجیل با کسب 37 درصد آرا ارزشمندترین کتاب لقب گرفت.

37 درصد افرادی که در جنوب انگلستان زندگی می‌کنند به چارلز داروین رای دادند اما 41 درصد مردم شمال‌ انگلستان به انجیل رای دادند.

در این پژوهش، 2000 نفر از مردم عامه انگلیسی‌ شرکت داشتند و از آن‌ها خواسته شد از میان 30 کتاب ارزشمند، سه کتاب را انتخاب کنند.

معیار این انتخاب محبوبیت یا لذت‌بردن از خواندن نبود و در طول تاریخ، کتاب‌ها ایده‌های و کشفیات موثرترین متفکران جهان را نشر دادند.

این رای‌گیری نشان دادند نیمی از 10 کتاب ارزشمند آن طور که عامه انگلستان رای داده بودند، توسط دانشمندان برجسته نوشته شده‌اند.

از شرکت‌کنندگان خواسته شد میزان تاثیرگذاری و اهمیت کتاب‌های انتخاب‌شده‌شان را بر روی دنیای مدرن ارزیابی کنند.

کتاب‌های علمی دیگر انتخاب‌شده در این بررسی «نسبیت انشتین» با کسب 15 درصد و کتاب Principia Mathe (اثر سه‌ جلدی درباره بنیان ریاضیات) نوشته آلفرد نورث وایتهد و برتراند راسل 12 درصد آرای محبوبیت را کسب کردند.

کتاب Double Helix که یک زندگی‌نامه خودنوشت درباره کشف ساختار دی‌ان‌ای توسط جیمز دی‌ واتسون است، نیز رده دهم این رای‌گیری از آن خود کرد.

آثار کلاسیک داستانی نیز در میان این 10 کتاب برتر بودند. از آن میان می‌توان به رمان 1984 جرج اورول اشاره کرد که مقام پنجمی را از آن خود کرد و کتاب هارپر لی با عنوان «کشتن مرغ مقلد» که رده هفتم را از آن خود کرد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید