مقالات فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي در سیویلیکا

http://www.callforpapers.irمجموعه فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ،این فصلنامه در 10 دوره و 25 شماره ،حدود 224 عنوان مقاله منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ، فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

دوره 1، شماره 1:

 1. حماسه عرفاني، يكي از انواع ادبي در ادبيات فارسي
 2. تقابل معرفت و معيشت براساس قصه اي از مثنوي معنوي
 3. حماسه عرفاني و تجلي آن در«شمس نامه» مولانا
 4. مقايسه مفهوم واژه ها در عالم سنت و دوران مدرن
 5. بررسي و تحليل جريانهاي داستان نويسي معاصر (42-1332)
 6. گفتگوي فرهنگ ها و تحليل مؤلفه هاي آن در مثنوي معنوي
 7. بررسي موضوعات، مضامين و قالبهاي شعر جنگ

دوره 2،شماره 2:

 1. ديدگاه هاي سنايي در باره ابليس
 2. كلام امام علي (ع) در شعر فارسي
 3. نفي خوشنامي و استقبال ار بدنامي نزد اهل تصوف
 4. آغاز شعر عرفاني فارسي
 5. تحليل گفتمان حكايت جدال سعدي و مدعي با نظر به مؤلفه هاي گفت و گو
 6. بررسي روان شناختي سه منظومه غنايي فارسي (خسرو و شيرين، ليلي و مجنون و ويس و رامين)
 7. نقد و بررسي درونمايه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مجموعه داستاني شهري چون بهشت

دوره 2، شماره 3:

 1. جادوي مكاشفت
 2. مقايسه داستان خسرو و شيرين فردوسي با نظامي
 3. درآمدي به معرفت شناسي جديد عرفان
 4. تحليلي بر افسانه هاي مندرج در تذكره هاي فارسي
 5. تحليل ساختاري حكايت جدال سعدي با مدعي در بيان توانگري و درويشي
 6. بررسي اصطلاحات موسيقي در ديوان خواجوي كرماني
 7. واج آرايي و تكرار در شعر خاقاني
 8. اهميت جاحظ و ديدگاه هاي او در نقد و ادب اسلامي ايراني
 9. تحليل درونمايه هاي «سووشون» از نظر مكتب هاي ادبي و گفتمان هاي اجتماعي
 10. بازتاب تفكر يوناني، ايراني و اسلامي در تأويل سهروردي از داستان رستم و اسفنديار

دوره 3، شماره 4:

 1. قصه چهار مرغ خليل در متون تفسيري و عرفاني
 2. نگاهي ديگر به موسيقي شعر و پيوند آن با موضوع، تخيل و احساسات شاعرانه
 3. مقايسه تحليلي رمان هاي ناتوراليستي «نانا» و رئاليستي «باباگوريو»
 4. منزلت دانش در جهان اسلام و انعكاس آن در ادب فارسي
 5. ضرورت بازنگري در بخش تركيبات خارجي فرهنگ فارسي معين
 6. بررسي و تحليل انتقادي ديدگاه هاي ادبي رادوياني در ترجمان البلاغه
 7. موسيقي و تخيل در شعر پژمان بختياري
 8. نگاهي به اشعار طبي در ادب پارسي
 9. تأثير جنسيت بر نحوه بيان تقاضا (پژوهشي در حوزه جامعه شناسي زبان)
 10. تفاوت و تقابل نسل ها در آثار سعدي

دوره 3، شماره 5:

 1. واژگان معرب فارسي در فرهنگ ريشه شناختي آكسفورد
 2. نگاهي انتقادي به دستور زبان فارسي 2
 3. كهن گرايي واژگاني در شعر اخوان
 4. مكاشفه هاي پيش گويانه (Apocalyptic) هشت كتاب سهراب سپهري
 5. الهام هاي شاعرانه
 6. ساخت هاي همپايه و نقش زيباشناختي آن در كليله و دمنه
 7. سهراب سپهري در ترازوي نقد منتقدان
 8. نقش تشبيه در دگرگوني هاي سبكي

دوره 4، شماره 6:

 1. بررسى سبك نثر شاعرانه در عبهرالعاشقين
 2. تحليل گفتماني شعر «پيغام ماهي ها» از سهراب سپهري
 3. مباني و ساختار رئاليسم در ادبيات داستاني
 4. حكمراني آرماني ايرانيان در اندرزنامه هاي جاويدان خرد
 5. معرفي و نقد تذكره خيرالبيان
 6. بررسي و نقد اصول فرهنگ نويسي در فرهنگ آنندراج
 7. تحليل عناصر داستاني در قصه هاي مقالات شمس تبريزي

دوره 4، شماره 7:

 1. بناهاي اساطيري و راز جاودانگي در اسطوره هاي ملي و مذهبي
 2. داستان گويي نمايشي در ايران
 3. هژموني در سياست بين الملل؛ چارچوب مفهومي، تجربه تاريخي و آينده آن
 4. درآمدي به شعرشناسي نقش گرا (رويكردي زبان شناختي)
 5. رويكردهاي عمده ادبيات داستاني جنگ (1384-1359)
 6. مقايسه شخصيت رستم و ارجن در شاهنامه و مهابهارات
 7. هنر شروع داستان در حكايات سعدي و داستا نهاي كوتاه غرب
 8. جست و جوي هفت وادي عشق عطار در بناي خانه هاي خدا

دوره 5، شماره 8:

 1. تحليل عناصر داستاني قصه حضرت يوسف (ع) در قرآن كريم
 2. تحليل داستان سياوش بر پايه نظريات يونگ
 3. نقل قول هنري در شهر حافظ
 4. اثرگذاري تحولات سياسي و اجتماعي قرن پنجم بررفتار و گفتار ابوسعيد ابوالخير
 5. خاستگاه شعر و هويت صنفي- اجتماعي شاعر از ديدگاه حكيم انوري ابيوردي
 6. ميرزاده عشقي و مسئله تجدد
 7. غزل روايي و خاستگاه آن در شعر فارسي
 8. بازتاب مشروطيت در اشعار نسيم شمال و احمد شوقي

دوره 5، شماره 9:

 1. بازتاب شخصيت پيامبر اعظم(ص) در ذهن و زبان سنايي
 2. بازتاب شخصيت پيامبر(ص) در شعر معاصر فارسي
 3. سيره پيامبر(ص)، معيار عرفان اسلامي بازتاب يافته در متن هاي صوفيانه فارسي
 4. معجزات پيامبر اعظم در شعر فارسي
 5. حضرت محمد(ص) در نگاه تأويلي شمس الدين محمد تبريزي
 6. بررسي كلامي نبوت خاصه در حديقه سنايي
 7. تحليل ظرفيت هاي تمثيلي حكايات مربوط به پيامبر اكرم(ص) درمثنوي مولانا
 8. نمونه هايي از لطيفه هاي نبوي در متون ادبي
 9. تحليل نگرش مولوي درباره پيامبر اعظم(ص)
 10. بررسي و مقايسه مدح و معراج پيامبر(ص) در چهار مثنوي عطار (الهي نامه، اسرارنامه، منطق الطير، مصيبت نامه)
 11. سيماي پيامبر اعظم(ص) در ديوان خاقاني شرواني
 12. سيماي پيامبر اعظم(ص) در كشف المحجوب هجويري
 13. تحليل جايگاه معراج پيامبر اكرم(ص) در تفسير كشف الاسرار ميبدي

دوره 6، شماره 10:

 1. زيبايي در سخن معصوم(ع) (بررسي آرايه هاي بلاغي در دعاي صباح و خطبه شانزدهم نهج البلاغه )
 2. مولوي پژوهي و مولوي پژوهان در كشورهاي انگليسي زبان
 3. تأثير مثنوي مولوي بر انديشه و آثار فوزي موستاري در باب انسان كامل
 4. تحليل رويكرد تحقيقات نظامي شناسي در كتاب هاي محققان ايراني از 1300 تا 1384 ش
 5. مضامين عرفاني در غزليات صائب
 6. تحليل روان شناختي امثال و حكم فارسي
 7. تفاوت كنايه ضرب المثل
 8. كاركرد بررسي واژگان دخيل در فهم متون مقدس؛ مطالعه موردي: سجيل
 9. واژه هايي به ظاهر دخيل، اما اصيل
 10. نقدي بر جايگاه اتيمولوژي در روش شناسي احمد فرديد
 11. ناهمخواني نظريه و نوشتار (بررسي و نقد رمان گنجشك ها بهشت را مي فهمند)

دوره 6، شماره 11:

 1. خماري زاهد يا خوشخويي دردكشان؛ بررسي و تحليل بيتي بحث برانگيز از حافظ
 2. دگرديسي نمادها در شعر معاصر
 3. تناسب رنگ ها در صورخيال و هسته روايي شاهنامه
 4. نقد كهن الگويي غزلي از مولانا
 5. بررسي و تحليل عناصر بومي (ديني و ملي) بزرگ ترين رمان فارسي
 6. جلوه هاي ادبي و هنري در چند حديث
 7. سير تحول اساطير ايران بر بنياد اسطوره هاي پيشدادي و كياني
 8. شب پره و سيوليشه – دو نماد براي يك موقعيت تأويل دو شعر نمادين از نيمايوشيج
 9. تحليلي بر سيرالعباد الي المعاد سنايي
 10. تأملهي در كاربرد اصطلاح تشبيه و تنزيه در متون ادبي عرفاني فارسي
 11. الگوي ساختارگرايي ولاديمير پراپ و كاربردهاي آن در رواي تشناسي
 12. سه نگاه به مرگ در ادبيات فارسي

دوره 7، شماره 12:

 1. كاركردهاي معرفتي روانشناختي شعر حافظ براي انسان معاصر
 2. ترديد در نام نويسنده ي رشف الالحاظ و بررسي تصحيح آن
 3. مقايسه مجنون و ليلي عبدي بيك نويدي با ليلي و مجنون نظامي
 4. تحقيق در مثنوي سليمان و بلقيس حياتي گيلاني و تطبيق آن با كتب قصص الانبياء؛ تفسير و تاريخ به همراه شرح احوال و آثار شاعر
 5. بررسي رابطه زمان و تعليق در روايت پادشاه و كنيزك
 6. روابط قدرت در رمان شازده احتجاب
 7. نقد و تحليل جامعه شناختي داستان عيد ايراني ها ؛ با تكيه بر مجموعه ي داستاني شهري چون بهشت
 8. اسباب و صور ابهام در داستا نهاي بيژن نجدي

دوره 7، شماره 13:

 1. ديگري و نقش آن در داستانهاي شاهنامه
 2. بررسي تقابل هاي دوگانه در ساختار حديقه سنايي
 3. چهره پيامبر اعظم(ص) در مثنوي و مقايسه ي آن با ديدگاه ابن عربي
 4. حافظ و هويت فرهنگي ايران
 5. نقد چهل لغت ترجمه شده ي فرهنگستان زبان و ادب فارسي همراه با ارائه ي پيشنهادهاي جديد و روشهاي اصلاحي
 6. «همسان سازي» و كاركرد زيباشناختي آن در اشعار اخوان
 7. تحليل تحول آرايه هاي زيباي يشناختي در شعر معاصر
 8. اشتراكات ساختاري در شعر نيما و چند شاعر معاصر
 9. سبك شناسي رمان «جاي خالي سلوچ» اثر محمود دولت آبادي
 10. حاكميت و جامعه در شعر و انديشه ي فرهخي يزدي

دوره 7، شماره 14:

 1. نمادانگاري قصيده ي عينيه ابن سينا و بازتاب آن در انديشه ي عارفان مسلمان
 2. سفر در متون نثر عرفاني
 3. ارتباطات حكمرانان در دو دوره اسطوره اي و پهلواني شاهنامه فردوسي
 4. تأثير حافظ در ادبيات مجاري
 5. كارنامه ي خيام پژوهي درسده ي چهاردهم
 6. پري زادگان نباتي
 7. بررسي انتقادي معنا و انديشه هاي بيدل در آيينه ي يك غزل
 8. تحول فرهنگ گفتاري به نوشتاري زنان (از عصر ناصري تا مشروطه)

دوره 7، شماره 15:

 1. سنخ شناسي و وجوه تمايز قصص قرآني
 2. مولوي و ميل به «جاودانگي» در مثنوي معنوي
 3. خاستگاه اطوار و سرشت انسان در مثنوي
 4. تاج المآثر و كشف ابياتي فراموش شده از چند ديوان
 5. بومي گرايي و تأثير آن بر ادبيات داستاني معاصر ايران(1357-1320)
 6. طبقات طبيعي در واكه هاي زبان فارسي
 7. جلوه ها و كاركردهاي نمود فعل در زبان فارسي
 8. بررسي ريشه شناختي دو جاينام در استان همدان (نهاوند و آدراپانا)
 9. تلفن همراه به عنوان رسانه مكتوب: مطالعه اي گفتماني از متون طنز پيام كوتاه فارسي

و…

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید