انتشار جدیدترین مقالات فصلنامه منظر در سیویلیکا

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات فصلنامه منظر در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ،این فصلنامه در دوره ششم ، شماره 27 ، حدود 10 عنوان مقاله منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ،فصلنامه منظر تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این نشریه:

  1. باغ ايراني بر بنياد شاهنامه فردوسي
  2. بهيافت منظر – رويكردي نو در احياي نواحي دفن زباله
  3. نقش حواس غير ديداري در كيفيت فضاي پياده
  4. منظري ديگر از نگاه نيما- بيان نمايشي نيما از مفهوم منظر
  5. ارزيابي روند تخريب و نوسازي بافت هاي شهري
  6. نسبت هويت با نوسازي شهر- تجربيات نوسازي معاصر از ديد هويت شهري
  7. هويت نما در روند نوسازي – تجربه تدوين ضوابط نماي ساختماني در منطقه 17 تهران
  8. زندگي جاري و هويت اجتماعي- نقش فضاهاي شهري در تقويت هويت بافت هاي فرسوده
  9. تضاد هويت بانوسازي
  10. شش تركيب از چهار مرلفه (چارچوبي براي احياي محله)

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید