فراخوان نشست دوم از سلسله نشست های تخصصی راهبر مهندسان ساختمان

http://www.callforpapers.irدومین نشست تخصصی “نوسازی بافتهای فرسوده” ، 29 آبان ماه 1393 توسط راهبر مهندسان ساختمان ، با هدف اهتمام در جهت ارتقا کیفیت ساخت و اعتلای جایگاه مهندسان ساختمان در تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ از فرهیختگان جامعه بزرگ مهندسان ساختمان کشور دعوت می شود؛ ضمن عضویت در “جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان”، با تهیه و ارسال یادداشت و مقاله مرتبط با موضوع و محورهای نشست جاری، در دومین نشست برنامه ریزی شده حضوری فعال داشته و به نحو شایسته سهم خود را در بهبود و پیشرفت امور مرتبط با جامعه مهندسان ساختمان ایفاء نمایید.

امید است این اقدام بتواند تأثیر قابل توجهی در تأمین اهداف نظام مهندسی ساختمان کشور عزیزمان گذاشته و مسئولین ذیربط را در تصمیم گیری های مربوطه یاری رساند.

لازم به ذکر است اجرای دو کارگاه آموزشی با عناوین ذیل همزمان با نشست تخصصی مذکور پیش بینی گردیده است:

کارگاه آموزشی اول- مهندس کارآفرین، نظام مهندسی کارآفرین

کارگاه آموزشی دوم- ملزومات و شرایط یک ناظر موفق

به منظور آگاهی از چهارچوب و ضوابط تهیه یادداشت و مقاله و همچنین ثبت نام در دومین نشست تخصصی و کارگاه های آموزشی مربوطه، به آدرس www.Lobe.ir  مراجعه فرمایید.

محورهای نشست:

1- اصول حاکم بر ضوابط، قوانین و سیاستهای نوسازی بافتهای فرسوده از منظر اقتصادی و فرهنگی

2- جایگاه نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی و مردم نهاد در وجوه اقتصادی و فرهنگی نوسازی بافتهای فرسوده

 3- ساختار و فرآیندهای جاری در نوسازی بافتهای فرسوده شهری و تأثیر استمرار روند فعلی بر دو حوزه اقتصاد و فرهنگ

 4- نقش مهندسان ساختمان و خدمات مهندسی در ارتقاء اقتصادی و فرهنگی نوسازی بافتهای فرسوده

 5- ارائه الگوهای موفق با رویکردهای نوین اقتصادی و فرهنگی در احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده

 6- موانع و چالش های پیش روی نوسازی بافتهای فرسوده از دو بعد اقتصادی و فرهنگی

7- عوامل موثر در تشکیل و گسترش بافتهای فرسوده و راهکارهای مقابله با آنها در جهت تقویت اقتصاد و فرهنگ اجتماعی

تاریخهای مهم :

    تاریخ نهایی ارسال اصل یادداشت ها و مقالات : 25-08-93

    تاریخ اعلام داوری مقالات : 27-08-93

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید