تدوین کتاب جامع «هیدرولوژی مهندسی» توسط استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

http://www.callforpapers.ir/استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری متخصصانی از 30 کشور دنیا، کتاب جامع هیدرولوژی مهندسی را در سه جلد تهیه و تدوین کرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این کتاب که توسط دکتر سیدسعید اسلامیان، استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان تهیه و تدوین شده، شامل سه جلد و هر جلد آن 29 فصل و در مجموع 87 فصل مباحث تخصصی است.

جلد نخست این مجموعه شامل “مفاهیم پایه وکاربردها”، جلد دوم شامل “مدلسازی، تغییر اقلیم و تغییرپذیری” و جلد سوم آن مشتمل بر “هیدرولوژی زیست محیطی و مدیریت آب” است.

عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان این که این کتاب به جهت آن که از تحقیقات گسترده استادان این رشته در کشورهای مختلف نگارش یافته، پوشش دهنده موضوعات بسیار متنوعی است، گفت: کتاب جامع هیدرولوژی مهندسی برای اولین بار بعد از نگارش نویسنده بزرگ Prof. David R. Maidment در سال 1993، توسط افرادی متخصص از بیش از 30 کشور دنیا تهیه و تدوین شده است.

اسلامیان بررسی جنبه‌های کلاسیک هیدرولوژی را ویژگی اغلب کتاب‌های موجود در این زمینه دانست و تصریح کرد: این کتاب جنبه‌های متنوعی از هیدرولوژی مناطق شهری و غیرشهری، هیدرولوژی انواع اقلیم‌های جهانی، مناطق کارستی، هیدرولوژی جریان کم، هیدرولوژی ایزوتوپ، ارتباط بین آب‌های زیرزمینی و سطحی، هیدرولیک جریان متخلخل و تکنیک جدایی جریان پایه را در بر می‌گیرد.

 

وی اضافه کرد: جدیدترین روش‌های پیش بینی سیلاب، عدم قطعیت تحلیل هیدرولوژیک، پارامترهای ارزیابی رژیم هیدرولوژیک، استفاده از روش‌های نوین هیدرولوژی آماری، اثرات زیست محیطی روش‌های نانوتکنولوژی، کنترل و تصفیه فاضلاب، تصفیه پساب با استفاده از مواد ارزان، مدیریت منابع آب و توسعه پایدار و… دیگر عناوینی است که در کتاب جامع هیدرولوژی مهندسی مورد بررسی قرار گرفته است.

اسلامیان، برخورداری از رویکردهای کاربردی در مسائل هیدرولوژی، اکولوژی و تغییر اقلیم جهانی را از دیگر ویژگی‌های این اثر خود عنوان کرد.

نظرات متخصصین جهانی رشته‌های مرتبط پس از مطالعه کتاب استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

در همین راستا و پس از مطالعه این کتاب توسط تعدادی از متخصصین جهانی، چهار تن از دانشمندان برجسته رشته‌های مرتبط با این علم به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون این اثر ارزشمند پرداختند.

پروفسور فرنچ (استاد بازنشسته انجمن تحقیقات هیدرولوژی- امریکا): این کتاب دارای موضوعات متنوع و یکپارچه‌ای است که نگارنده فصول آن افرادی معتبر و متخصص هستند. به نظر من جامعه مهندسی آب به وجود چنین کتاب با ارزشی بسیار نیازمند بوده است. همچنین در این کتاب به موضوعات بحرانی آب در جهان امروز اشاره شده است.

پروفسور استانیسلاو هالاس(دانشگاه لوبلین – لهستان): کتاب مهندسی هیدرولوژی از به روزترین منابع علمی جهان توسط افرادی معتبر و در موضوعاتی نوین شامل تغییر اقلیم، موضوعات زیست محیطی، توسعه و مدیریت منابع آب تدوین شده است. همچنین این کتاب دارای تکنیک‌های جدید در هیدرولوژی آماری نظیر گشتاورهای خطی، کوپلا و زمین آمار است.

پروفسور ناتالیا وینگراد (دانشگاه ایالتی سن پترزبورگ – روسیه): این کتاب توسط بیش از 200 نفر متخصص از سراسر کشورهای دنیا نوشته است. به نظر من نقطه قوت این کتاب تنوع مناطق مطالعاتی محققان و نگارندگان فصول آن است، زیرا در این حالت خواننده می‌تواند کاربردی‌ترین اطلاعات را بر اساس شرایط طبیعی منطقه مورد مطالعه پیدا کند.

پروفسور نیتایا وانگ ونگ ویروج (دانشگاه صنعتی کینگ مونگ کات): این کتاب به مانند گوهری برای کسانی است که در زمینه هیدرولوژی به فعالیت می‌پردازند. هر جلد از آن شامل فصول بسیار متنوعی است که می‌تواند نیاز قشرهای گوناگونی از استادان، مهندسین، دانشجویان، محققان، کارگزاران و مشاوران را برطرف کند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید