دانشگاه علوم پزشکی مشهد عضو هیات علمی پژوهشی می‌پذیرد

http://www.callforpapers.ir/معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از جذب عضو هیات علمی پژوهشی در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دکتر محسن تفقدی اظهار داشت: این اقدام به منظور تکمیل کادر هیات علمی پژوهشی مراکز توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از میان مشمولین خدمت ضریب K، بورسیه عام یا هر تعهد الزام آور دیگر به خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این فراخوان حداقل سه عضو هیات علمی پژوهشی جذب خواهند شد، تصریح کرد: داشتن مدرک Ph.D. در کلیه رشته های وابسته به علوم پزشکی با اولویت رشته آمار حیاتی و انفورماتیک یا تخصص پزشکی اجتماعی، داشتن تعهد خدمت به عنوان ضریب k، بورسیه عام یا هر تعهد الزام آور دیگر به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، داشتن امکان گذراندن تعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس قوانین وزارت بهداشت، تسلط کامل به روش تحقیق، آمار زیستی و آشنا به کار و مدیریت داده های پزشکی، تسلط به نگارش گزارش های علمی و مقاله از جمله شرایط اختصاصی متقاضیان به شمار می رود.

بر این اساس افراد واجد شرایط برای دریافت هر گونه اطلاعات از شرایط عمومی و اختصاصی می توانند به پایگاه اطلاع رسانی معاونت پژوهشی به نشانی http://www.mums.ac.ir/research/fa/researchprofessor مراجعه کنند.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آخرین مهلت نام نویسی در این فراخوان را 15 آبان اعلام کرده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید