مسابقه اینترنتی «فضا، راهنمای راه» برگزار می‌شود

http://www.callforpapers.ir/مسابقه اینترنتی «فضا، راهنمای راه» با همکاری مشترک سازمان فضایی ایران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پایگاه مسابقات کانون فعال شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این مسابقه از روز 7 مهر 1393در پایگاه مسابقات اینترنتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی www.kanoonquiz.ir فعال شده است و تا روز 14 بهمن 1393مصادف با روز فناوری فضایی ادامه می‌یابد.

«داستان سفر به فضا، از رویا تا واقعیت» به عنوان منبع مطالعاتی این مسابقه در نظر گرفته شده و سوال‌های این مسابقه اینترنتی به موضوع‌هایی مانند ساخت تلسکوپ، سیاره مشتری، قانون جاذبه عمومی، قوانین حرکت، طرح بالگرد، بالن و چترنجات، مسافرت‌های هوایی و پرتاب موشک‌ها پرداخته است.

کاربران اینترنت با مراجعه به این پایگاه و انتخاب مسابقه‌ی « فضا، راهنمای راه » 30 دقیقه فرصت دارند تا به 14 سوال چهارگزینه‌ای این مسابقه پاسخ دهند.

برگزارکنندگان این رقابت پس از پایان مهلت تعیین شده به برگزیدگان مسابقه جوایزی را اهدا می‌کنند.

هفته‌ی جهانی فضا روزهای 12 تا 18 مهر برگزار می‌شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید