كتاب كاربرد نظریه آشوب و فراكتال در پیش‌بینی سری‌های زمانی منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/كتاب ‘كاربرد نظریه آشوب و فراكتال در پیش‌بینی سری‌های زمانی’ به همت پژوهشكده توسعه تكنولوژی و از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) به نقل از روابط عمومی پژوهشكده توسعه تكنولوژی ، این كتاب توسط دكتر’ مرتضی رحمانی’ و با همكاری ‘فهیمه صائبی ‘ و ‘نرجس علی بخشی ‘ تالیف شده است . مولف در این كتاب با نگاهی اجمالی و ساده به نظریه آشوب و هندسه فراكتالی، سری‌های زمانی آشوبی و فراكتالی را مورد بحث و بررسی قرار داده است .

این كتاب شامل هشت فصل است كه فصل اول آن شامل تعاریف و مفاهیم توپولوژیكی و آماری فراكتال است. در فصل دوم اندازه هاسدورف و بعد فراكتالی و روش محاسبه آن به تفصیل آمده است، در فصل سوم مجموعه‌های جولیا و مندلبروت و روش ساخت چنین فراكتال‌هایی و در فصل چهارم ساختارهای سازمانی با ماهیت فراكتالی، آنتن‌های فراكتالی، سیستم‌های رمزنگاری و همچنین كاربرد بعد فراكتالی و توانایی آن در تشخیص آریتمی‌های قلبی ارایه شده است.

بر اساس این گزارش، در فصل پنجم این كتاب ضرورت به كارگیری ابزار فراكتالی در امور مالی مورد توجه قرار گرفته است . همچنین سیستم‌های دینامیكی آشوبی و رفتار بازارهای اقتصادی و مالی از نگاه نظریه آشوب و فراكتال از مباحث فصل پنجم و ششم این كتاب است.

علاوه براین روش‌های پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبی و فراكتال و روش‌های مرتبط با آن در فصل هفتم مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل هشتم روش جدیدی، بر مبنای مقادیر منفرد ماتریس‌های شكل گرفته از یك سری زمانی، برای پیش‌بینی ارایه شده است. نتایج عددی حاصل از كاربرد این روش در مورد شاخص سهام تهران و پیش‌بینی آن بخش نهایی این فصل را تشكیل می‌دهد.

كتاب كاربرد نظریه آشوب و فراكتال در پیش‌بینی سری‌های زمانی با قیمت 70 هزار ریال در 241 صفحه توسط انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف چاپ و روانه بازار كتاب شده است.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید