بررسی نقشه های زمین شناسی در گردهمایی علوم زمین

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/3/30/Earth.JPGپژوهشگران علوم زمین شناسی همزمان با برگزاری سی امین گردهمایی علوم زمین به بررسی نقشه های زمین شناسی و کاربرد نانوبیو زمین می پردازند.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، سی امین گردهمایی علوم زمین از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در روزهای اول تا سوم اسفندماه جاری برگزار می شود.

در این گردهمایی که با حضور پژوهشگران علوم زمین و دانشمندان برگزار می شود در خصوص نقشه های زمین شناسی به دلیل اهمیت آنها در طرحهای عمرانی و کاربرد فناوریهای نوین در حوزه علوم زمین چون نانو بیو زمین، نانوبیو در اکتشاف، استخراج و فرآورى، نانو ژئوشیمى و بیوژئوشیمى و نانو مخاطرات به هم اندیشی و گفتگو می پردازند.

نقشه های زمین شناسی کاربردی، چینه شناسی و دیرینه شناسی، سنگ شناسی و کانی شناسی، زمین شناسی ساختاری، زمین ساخت و لرزه زمین ساخت، رسوب شناسی، زمین شناسی نفت و زمین شناسی دریایی، زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زمین شناختی، زمین شناسی زیست محیطی، زمین شناسی پزشکی و آب زمین شناسی، اکتشاف، فرآوری مواد معدنی، علوم آزمایشگاهی در زمین‌شناسی و ژیومتیکس از دیگر موضوعات مطرح در این گردهمایی است.

بازدیدهای صحرایی از آتشفشان بزمان و تفتان و زمین بوستان قشم و نشستهای تخصصی از برنامه های این گردهمایی به شمار می رود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید