فراخوان تدوین طرح ملی ناوبری هوایی کشور اعلام شد

http://www.callforpapers.ir/ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعلام فراخوان جهت تدوین «طرح ملی ناوبری هوایی کشور»، از تمام پژوهشگران، متخصصان و فعالان این حوزه جهت ارائه طرح پیشنهادی دعوت همکاری به عمل آورد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور؛ ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور تدوین برنامه جامع و بلندمدت کشور متناسب و همگام با روند جهانی هوانوردی و سیاستهای دفتر منطقه‌ای خاورمیانه (ضمن رعایت حاکمیت ملی)، با اعلام فراخوان جهت تدوین «طرح ملی ناوبری هوایی کشور»، از تمام پژوهشگران، متخصصان و فعالان این حوزه جهت ارائه طرح پیشنهادی دعوت همکاری به عمل آورد.

بنابراین گزارش، از جمله محورهای این طرح می‌توان به حوزه‌های برنامه ریزی، تشریح برنامه ناوبری هوایی جهانی و مسئولیت مناطق و کشورها، تشریح وضع موجود کشور و تشریح برنامه دفتر منطقه‌ای ایکائو و الزامات کشورهای عضو اشاره کرد.

همچنین تعیین زیربخش‎های مشمول طرح در صنعت حمل ونقل هوایی کشور، تدوین نقشه راه بیست سال آینده کشور و تشریح امکانات و فرصتها جهت پیاده سازی برنامه از دیگر محورهای تعیین شده در طرح ملی ناوبری هوایی کشور است.

بخش حاکمیت – سازمان هواپیمایی کشوری، ارائه دهنده سرویس ناوبری هوایی شرکت فرودگاه‌های کشور و استفاده کنندگان از فضای پروازی، شامل شرکتهای هواپیمایی زیربخشهای مشمول این طرح در صنعت حمل و نقل هوایی کشور هستند.

همچنین سازندگان وسایل پرنده، سامانه‌ها و تجهیزات مربوطه و تجهیزات زمینی ارائه سرویس ناوبری هوایی و نرم افزارهای مرتبط از دیگر زیربخشهای مشمول این طرح در صنعت حمل و نقل هوایی کشور به شمار می‌روند.

علاقه‎مندان می‎توانند از زمان اعلام فراخوان به مدت دو هفته، طرح‌های پیشنهادی خود را جهت بررسی به پست الکترونیکی ستاد هوایی و هوانوردی به نشانی IATDH@isti.ir ارسال کنند. همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل قالب پژوهشی، از طریق مراجعه به آدرس سایت ستاد هوایی و هوانوردی معاونت علمی به نشانی IATDH.isti.ir ، بخش فراخوان مراجعه کنند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید