سومین کنفرانس بین‌المللی فلسفه تطبیقی در مسکو برگزار شد

http://www.callforpapers.ir/انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه از روز دوم خرداد به مدت چهار روز میزبان جمعی از محققین و پژوهشگران جهانی فلسفه بود که در سومین کنفرانس بین‌المللی فلسفه تطبیقی مسکو شرکت جسته بودند.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) موضوع خاص سومین کنفرانس، فلسفه و علم در فرهنگ‌های شرق و غرب بود و نمایندگانی از جوامع فلسفی شرقی و غربی در این برنامه حضور داشتند.

دکتر غلامرضا اعوانی، استاد برجسته فلسفه، دکتر حمیدرضا آیت اللهی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر سیدجواد میری پژوهشگر فلسفه و ادیان از کشورمان میهمانان ایرانی این کنفرانس مهم بودند که با هماهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به این برنامه اعزام شده بودند.

در کنار این اساتید، محققینی از چین، هند و ترکیه به عنوان نمایندگان تفکر شرق و پژوهشگرانی از آمریکا، روسیه، بلژیک، فرانسه و هلند به عنوان نمایندگان تفکر فلسفی غرب در این کنفرانس حضور داشتند که هرکدام با بررسی موضوعاتی متفاوت در حیطه تعاملات فلسفی غرب و شرق، به ارائه آراء و دیدگاه‌های خود پرداخته و با مشارکت جدی در بحث‌های مربوط به فلسفه شرق و غرب، فضایی مملو از مباحثه و هم اندیشی در موضوعات فلسفی و حکمی پدید آورده بودند.

اولین روز کنفرانس به موضوع فلسفه در شرق دور اختصاص داشت که با سخنرانی و ارائه مقالات محققان ژاپنی همراه بود.

سنت هندی در فلسفه، موضوع دومین روز کنفرانس بود که با مشارکت نمایندگان هند و محققینی در حوزه هندشناسی، بودیسم و هندوئیسم همراه شد و مقالات و مطالبی مهم و قابلا تامل در این حوزه ارائه شد.

سومین روز کنفرانس به سنت فلسفه اسلامی اختصاص داشت که با حضور فعال نمایندگان ایران و ترکیه همراه شد.

دکتر غلامرضا اعوانی به عنوان نخستین سخنران روز سوم، مقاله خود با موضوع «چگونه فلسفه اسلامی می‌تواند در مطالعات تطبیقی فلسفه نقش آفرینی کند» را ارائه داد که مورد توجه حضار و محققان قرار گرفت.

پروفسور توفیق ابراهیم از روسیه با مقاله معرفت شناسی قرآن و گفتمان علمی، محمت بایراکدار از ترکیه با موضوع فلسفه و علم در اسلام، اندری اسمیرنوف از روسیه با موضوع میزان علمی بودن رهیافت فلسفی ابن خلدون، نور کبیرف از روسیه با عنوان دسته بندی علوم : ارسطو و غزالی، ایلشاد نصیرف از روسیه با مقاله نقد عقل در فلسفه غزالی از جمله سخنرانان این روز بودند.

آخرین سخنران روز سوم کنفرانس دکتر حمیدرضا آیت اللهی با موضوع امکان، معنا و اهمیت مطالعات تطبیقی بین فلسفه‌های اسلامی و غربی به ایراد سخن پرداخت. سخنرانی ای که به سبب طرح موضوعاتی شایان تامل و تازه برای مخاطبان، مورد توجه محققان حاضر در نشست قرار گرفت.

امروز جمعه پنجم خردادماه، آخرین روز کنفرانس و نشست پایانی و جمع بندی است که با سخنرانی دکتر سیدجواد میری در موضوع مسائل فراتئوریک در فلسفه علم: رویکردی متعالی و مدیریت جلسه آقای دکتر اعوانی همراه خواهد بود.

در پایان سومین روز کنفرانس، ضیافت شام رایزنی فرهنگی سفارت جمهور اسلامی ایران با حضور مهندس سجادی سفیر کشورمان در روسیه و به افتخار محققان حاضر در سومین کنفرانس بین‌المللی فلسفه تطبیقی برگزار شد.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید