فراخوان جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم

http://www.callforpapers.ir/ثبت نام ازمتقاضیان برای جذب به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از دهم شهریورماه آغاز و تا پایان شهریورماه ادامه دارد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ سامانه فراخوان سراسری جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برای ثبت نام ازمتقاضیان فعال شده است و متقاضیان برای جذب به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از دهم شهریورماه آغاز و تا پایان شهریورماه فرصت دارند تا در سامانه فراخوان سراسری مرکز جذب به نشانی http://www.mjazb.ir و http://farakhan.mjazb.ir/loginpage.rose نسبت به ثبت نام و تعیین اولویت اقدام کنند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید