فراخوان ژورنال بین المللی اقتصاد مقاومتی

ژورنال بین المللی اقتصاد مقاومتی ، مباحث مرتبط با اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ در این ژورنال تلاش می شود نتایج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط با موضوعات انتقال ادبیات اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصاد جهانی منعکس گردد.

به منظور تحقق اهداف ژورنال، از صاحب نظران و دانشجویان  فعال در زمینه های مطرح شده دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این ژورنال ارسال نمایند.

از مهمترین محورهای ارائه مقالات در این ژورنال بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • اقتصاد در شرایط تحریم

  • اقتصاد و مدیریت نظامی

  • اقتصاد و مدیریت نفت و گاز

  • اقتصاد سبز

  • کارآفرینی

ارتباط با ژورنال:

صاحب امتیاز: شرکت پژوهشی طرود شمال

مدیر مسئول: مهندس محسن کلیچ

سردبیر اقتصاد: دکتر پدرام داوودی

سر دبیر مدیریت: دکتر حسنعلی آقاجانی

شماره تلفن:  01135259653

شماره نمابر: 01135303671

آدرس پست الکترونیکی: http://oajre.ir/submission/paper-submission

آدرس وب سایت نشریه: www.oajre.com

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید