فراخوان سومین جشنواره پژوهش (جشنواره رساله‌ها و پایان‌نامه‌های برتر) در قلمرو ادبیات کودک و نوجوان

http://www.callforpapers.ir/فراخوان سومین جشنواره پژوهش (جشنواره رساله‌ها و پایان‌نامه‌های برتر) در قلمرو ادبیات کودک و نوجوان منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ همه رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد در قلمرو ادبیات کودک که در سال های ۱۳۸۴ تا پایان دی ماه ۱۳۹۳ منتشر شده یا دفاع شده باشند و در جشنواره های پیشین مرکز شرکت نکرده باشند، می توانند خود را نامزد دریافت عنوان بهترین رساله یا پایان نامه کنند. داوطلبان باید ۲ نسخه از رساله یا پایان نامه خود را تا تاریخ 93.11.15 به دبیرخانه ی جشنواره بفرستند. موضوع رساله ها و پایان نامه ها باید مربوط به ادبیات کودک ایران یا مقایسه ادبیات کودک ایران با کشورهای دیگر (پژوهش های تطبیقی) باشد. همچنین شرکت همزمانِ رساله و پایان نامه در جشنواره پژوهش و ارائه مقاله ی برآمده از آن ها در همایش امکانپذیر است.

تماس با دفتر جشنواره با نشانی‌های الکترونیکی زیر امکان پذیر است:

koodak@rose.shirazu.ac.ir6

نشانی الکترونیکی جشنواره: succls@shirazu.ac.ir

 نشانی پستی دبیرخانه جشنواره : شیراز، صندوق پستی۷۱۳۴۵- ۱۸۴۸، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، دبیرخانه همایش و جشنواره رساله ها و پایان نامه های برتر.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید