مجموعه مقالات چهارمين همايش ملي زمين شناسي اقتصادي

مجموعه مقالات چهارمين همايش ملي زمين شناسي اقتصادي

مجموعه مقالات چهارمين همايش ملي زمين شناسي اقتصادي

مجموعه مقالات چهارمين همايش ملي زمين شناسي اقتصادي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمين همايش ملي زمين شناسي اقتصادي،  17 و 18 اسفند 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 141 عنوان مقاله تخصصی شامل 1359 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در چهارمين همايش ملي زمين شناسي اقتصادي

 

 

استفاده از فلدسپات سنگهاي آتشفشاني فلسيك چاه باشه (جنوب نائين) درصنايع سراميك و شيشه سازي
بررسي خواص مينرالوژيكي و تكنولوژيكي خاك صنعتي معدن گرك باغي ساوه و تاثير آن در صنايع سراميك
بررسي دگرساني وكانه زايي در رگه هاي اصلي وگمانه مس در ورق 1:250000 انار
بررسي ژئوشيميايي در مقياس 1:25000 وسنجش صحت نتايج با مقياس levinson مورد مطالعه:شهرستان دهبيد استان فارس
بررسي ومطالعات ژئوشيميايي درقسمتي ازپهنه زون گرگان – رشت
بررسي ژئوشيميايي آپاتيت در معدن سنگ آهن چادرملو (استان يزد)
مطالعات ژئوشيمي رسوبات آبراهه اي جهت تعيين مناطق اميد بخش در منطقه سلماس(آذربايجان غربي)
بررسي ژئوشيميايي عناصر واناديوم و تيتانيم در معدن سنگ آهن چادرملو
تاثير فعاليتهاي تكتونيكي بر شكل و ساختار مخروط افكنه ها و نقش آن در انباشت آبرفتهاي قابل كاربرد در توليد سيمان مطالعه موردي منطقه اردستان
بررسي نقش گسل ها در شكل گيري ذخيره سرب و روي غيور تيران- اصفهان
ارتباط كلاهك اكسيدي (گوسن) كانسار مس سرچشمه با هاله هاي دگرساني،سنگ شناسي و مناطق سوپرژن و هيپوژن آن
كانه زايي منيزيت و هونتيت در سنگهاي اولترامافيك شرق كوير ابركوه
ارزيابي خاك هاي معدني استان قم به منظور انتخاب كاني مناسب قابل كاربرد در صنعت دامپروري
كاني سازي و دگرساني در كانسار مس پورفيري بندرهنزا، شمال خاور بافت، استان كرمان
بررسي كانسنگ آنومالي شماره 4 معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ماسه هاي بادي دشت سيستان براي توليد آجر ماسه اي
كاربرد ماسه بادي در تهيه آهك مصرفي جهت كاهش هزينههاي راهسازي در استان خوزستان
مدل سازي و تعيين مورفولوژي كانسار كروميت صوغان
بررسي خاستگاه افق نسوز (كائولينيتي – لاتريتي) منطقه كلرود واقع درجنوب شرقي استان گيلان
پتروگرافي ، مينرالوگرافي و ژئوشيمي انديس مس نلخاص (جنوب شرق بروجرد)
بررسي پديده هاي پتروگرافي، دگرساني و كاني سازي در كانسار مس سريدون، شمال شرق سرچشمه- استان كرمان
بررسي روشهاي استخراج،فرآوري،استحصال و كاربرد طلا
سنگ شناسي و كاني شناسي معدن سرب و روي كربناته گيجركوه (بهاباد – يزد)
مطالعه و شناسايي زون هاي آلتراسيون با استفاده ازداده هاي ETM وASTER در برگه 1:100000 خرانق(استان يزد
بررسي زمين شناسي وپتروگرافي كانسارآهن آناهيتا،دليجان- استان مركزي
مطالعه و بررسي توزيع عناصر نادر خاكي در رگه هاي معدني كانسار عمارت،اراك
كاني شناسي، ژئوشيمي و تخمين ذخيره تقريبي كانسار مس رسوبي چهل دختر زرند، استان كرمان
مطالعه و بررسي اقتصادي تراورتن كوه تخت سرخ اردستان (شمال شرق اصفهان)
شناسايي نقاط داراي پتانسيل بالاي ذخاير فلزي با استفاده از داده هاي ماهواره اي به روش دورسنجي و كنترل زميني در محيط GIS
بررسي فلزات پايه در ناحيه چلمبر- ده بالا(جنوب غرب بوئين زهرا) باتكيه بر روشهاي ژئوشيميايي و سامانه اطلاعات مكاني
زمين شناسي و ژئوشيمي كانه زايي پلي متال زاغر (جنوب باختر كاشان)
تحليل كاربرد ضايعات تراورتن منطقه محلات در صنايع مختلف با تكيه برمطالعات كاني شناسي و ژئوشيمياييXRD,XRF
كاني شناسي و ژئوشيمي انديس مس رسوبي چهل دختر (زرند)
گزارش مقدماتي از بوكسيتزايي شمال غرب محلات با نگرشي بركاربردهاي آن در صنعت
بررسي پتروگرافي و ژئوشيمي انديس مس طاسهل،جنوب غرب اليگودرز (استان لرستان)
مطالعه زئوليت هاي مرتبط با كاني سازي مس در كانسارهاي مس عباس آباد با تاكيد بر كانسار معدن بزرگ (شرق شاهرود) به روش پراش اشعه ايكس و ميكروسكوپ الكتروني روبشي
بررسي پتروگرافي و دگرساني هاي سنگ ميزبان در كانسار معدن بزرگ و ساير كانسارهاي مس شمال عباس آباد (شرق شاهرود) به روش پراش اشعه ايكس
كاني شناسي وژئوشيمي مس رسوبي در منطقه تازه كند، شمال تبريز
بررسي كانه زايي منگنز در راديولاريتهاي شمال لرستان
جدايش آنومالي از زمينه بر اساس تحليل دادههاي ژئوشيميايي براي عنصر مس در منطقه كردلر (شمال اهر)
تعيين الگوي اكتشافي با استفاده از علم آمار و سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS) مطالعه موردي برگه 1:100000 راور، كرمان
شناسايي و تفكيك زونهاي آلتراسيون در محدوده كانسار مس-طلا پورفيري دالي با استفاده از داده هاي ماهواره اي ASTER و TM
چگونگي تشكيل كائولينيت از سنگ مادري با بافت پرليتي در جنوب غرب بوئين زهرا
مطالعه كاني سازي ودگرساني منطقه پلي متال لك، جنوب غرب بوئين زهرا، استان قزوين
بررسي كاني زائي و تعيين سري ماگمائي كانسار گرانيتوئيدي سركوه (جنوب غرب معدن مس سرچشمه
زمين شناسي اقتصادي و ژئوتوريسم (غارها)
بررسي چينه شناسي و تعيين سن سنگهاي رسوبي محدوده كانسار آهن شهرك (تكاب)
مقايسه غلظت عناصر فرعي پيريتهاي رگچه اي و پراكنده موجود دردگرساني پروپيليتيك معدن مس سرچشمه، كرمان
شناسايي و تفكيك زونهاي آلتراسيون مشابه كانسار مس پورفيري كهنگ با استفاده از روشهاي نسبتهاي باندي و كمترين مربعات رگرسيون شده
محيط تكتونوماگمايي سنگهاي معدن مرزيان ازنا
مطالعات مقدماتي زمين شناسي وكاني شناسي معدن آهن سرويان
مطالعه ويژگيهاي زمين شناسي، دگرساني وكاني سازي ذخايرسرب وروي تكيه وعمارت
طراحي بهينه شبكه اندازه گيري گراني ، مطالعه موردي در دو منطقه ازجنوب كشور
مينرالوگرافي و ژئوشيمي ولكانيك هاي مس دار گرماب (قائن)
فاز كنترل آنوماليهاي ژئوشيميايي در اكتشافات سيستماتيك ژئو شيميايي در برگه 1/50000 ده بكري
مطالعات زمين شناسي معدن فلدسپات مرزيان ازنا
مطالعه ترمومتري با استفاده از سيالات درگير در شناسايي كانسار خان سرمه
كاني شناسي و ژئوشيميايي معدن روي و سرب گل زرد، اليگودرز (استان لرستان
بررسي ژئو شيميايي كانسار تالك دالايون (جنوب غربي بروجرد- استان لرستان
گزارش مقدماتي از وجود زئوليت (لامونتيت) ظفرقند، شمال شرق اصفهان
چگونگي زايش كانسارهاي كروميت در كمپلكس افيوليتي كوه سرخ كهنوج
بررسي آندالوزيت به منظور تهيه و توليد آجرهاي ديرگداز آندالوزيتي
خاستگاه ذخاير سرب – روي بخش ميان زون ملاير – اصفهان با ميزان رسوبي
مطالعه و بررسي تاثيرات سد باطله معدن سرب و روي راونج بر توزيع فلزات سنگين در محدوده مسكوني- كشاورزي راونج
دولوميتي شدن دركانسار سرب و روي ايرانكوه (جنوب غربي اصفهان)
شناسايي دگرسانيهاي مرتبط با تراوشهاي موئين هيدروكربوري در شمال غرب ايلام به روش سنجش از دور
تعيين سري ماگمايي سنگ ميزبان كانسار آهن گلالي
تفسير مستقيم آنوماليهاي گراني باقيمانده در گنبد نمكي آجي چاي به منظور كشف پتاس
تركيب دو روش الگوريتم ژنتيك و كمترين مربعاتGA+LS به منظور وارونسازي دادههاي مغناطيسي (مطالعه موردي: معدن مرواريد در زنجان)
مدل سازي وارون ذخاير با استفاده از داده هاي مغناطيسي و گراني بوسيله نرم افزارGeomodel
بررسي پاسخ ساختارهاي زمين شناسي با روشهاي الكترومغناطيسي
Application of tilt angle and analytic signal for gravity anomalies edge detection: acase study of Gardaneh Rokh,Iran
مطالعه ساختار زمين گرمايي چشمه هاي آبگرم محلات با استفاده ازبرگردان سه بعدي داده هاي مغناطيسسنجي زميني
3-D Euler deconvolution method for estimation of gravity anomalies depth (Case study: Ajichai salt dome, East Azarbayjan province, Iran)
بررسي رسوبات آبرفتي دشت بيجار جهت تفكيك لايه ها و تشخيص سنگ كف با استفاده از سونداژ قائم الكتريكي
ژئوشيمي تركيبات آداكيتي سهند واقع در جنوب تبريز
پتروگرافي توده گابرويي هرسين- نورآباد (جنوب شرق كرمانشاه)
بررسي تعادل مذاب – بلور در بازالتهاي كواترنري جنوب غرب كليبر
مينرال شيمي كلينوپيروكسن هاي توده گابرويي شرق گردنه شير، شمال شرق اصفهان
تعيين محيط تشكيل سنگهاي نيمه عميق شمال شهركرد
تكتونوماگماتيسم سنگ هاي نيمه عميق شمال شهركرد با استفاده از عناصر نادر خاكي
پتروگرافي پگماتيت ها و خا ستگاه تورمالين در كمپلكس دگرگوني ملاطالب (شمال اليگودرز، استان لرستان)
مطالعه پترولوژي و محيط تكتونو ماگمايي سنگهاي دگرگوني منطقه ملاطالب (شمال اليگودرز)
بررسي پراكندگي افيوليت و افيوليت ملانژها درايران
ارزيابي پتروگرافي و ژئوشيميايي سنگ آهك گري شيخ براي توليد فولاد
مينرالوگرافي و ژئو شيمي آمفيبوليتهاي شرق جندق(شمال شرق استان اصفهان)
پتروگرافي و پتروژنز توده نفوذي شمال شرق مهيار (جنوب شرق اصفهان)
پترولوژي توده نفوذي جنوب اردستان (توده نفوذي تقيآباد)
ويژگيهاي پترولوژيكي توده نفوذي گرانوديوريتي حسن آباد (اردستان)
بررسي پتروژنز سنگهاي آذرين در منطقه خارستان مركزي (غرب تفتان) با استفاده از عناصر اصلي
نگرشي بر كاني شناسي و ژئوشيمي مجوعه نفوذي گرانيتوئيدي درشمال غرب اهر
شواهد پترولوژيكي و ژئوشيميايي براي تشكيل توده گرانيتي در جنوب تيران (اصفهان)
تاثير آلتراسيون گرمابي در تغيير تركيب كاني شناسي و ژئوشيمي سنگهاي آتشفشاني بازيك دگرگون شده با سن ژوراسيك در غرب اصفهان
شيمي كاني و مطالعات ايزوتوپي پايدار اكسيژن با سن ژوراسيك در غرب اصفهان
ژئو شيمي آمفيبوليت هاي جنوب غرب چمن سلطان ، بخش مركزي پهنه سنندج- سيرجان ،ايران
پتروژنز گرانيتوئيد قهرود و دگرساني هاي وابسته، شمال غرب اصفهان، نوار ماگماتيسم اروميه دختر
شيمي برخي از كانيهاي سنگهاي آتشفشاني ارنان، جنوب غرب استان يزد
پتروگرافي و بررسي ويژگي هاي ژئوشيميايي در محور بافق- بهاباد
ژئوشيمي ، تحولات و ماهيت ماگماي سنگ هاي آتشفشاني پالئوژن شمال گسل حسن آباد
ژئوشيمي توده نفوذي شمال شرق مهيار (جنوب شرق اصفهان)
پترولوژي نفوذي گرانيتوئيدي برگوهر، جنوب اردستان(اصفهان، ايران)
مطالعه و بررسي نفوذي مافيك در شمال مزرعه عبدالله، مطالعات موردي شمال شرق اصفهان
بررسي تاثير اندازه بر شكل هاي مختلف پتاسيم كاني هاي مهم سيليكاته پتاسيم دار
خوشه بندي توده سنگ به روش c-ميانگين فازي
بررسي ميزان آلودگي و روند توزيع ژئوشيميايي عناصر آلاينده (سرب،روي،نيكل،آرسنيك) در رسوبات رودخانه كر در جنوب شهر مرودشت
بررسي مشاهده اي تأثير خاك بنتونيت در بهبود جراحت هاي پوستي
بررسي ناخالصي هاي هاليت موجود در يال شرقي گنبد نمكي منگرك ومقايسه آن با استانداردهاي نمك طعام جهت مصرف انسان
بررسي اثرات زيست محيطي ومنشا آلودگي عناصر سنگين موجود در يال هاي شمالي و جنوبي گنبد نمكي منگرك بر خاك منطقه
بررسي اثرات زيست محيطي در ارتباط با عمليات اكتشاف و مصرف منابع معدني
اثرات زيست محيطي گنبد نمكي جاشك بر رسوبات ودشتهاي اطراف
بررسي اثرات مخرب زيست محيطي ناشي از برداشت بي رويهاز رسوبات شن و ماسه بستر رودخانهها (مطالعه موردي: رودخانه خير آباد
بررسي منشا وميزان آلايندگي عناصر Mo وCu ، Co ،Ba موجود در يال شمالي گنبد نمكيمنگرك بر خاك و سلامت انسان
ارزيابي آلودگي و غلظت عناصر سنگين مس، كروم و سرب در خاك منطقه معدني چغندرسر(جنوب غرب عباس آباد- سمنان
بررسي اثرات تشكيل كاني هاي اترنژيت و توماسيت در بتن
مقايسه توالي سازند قم در ناحيه دو چاه (غرب قم) با توالي سازند قم درناحيه آباده
بررسي ويژگي هاي دياژنتيكي در تكامل رخنمون هاي تراورتن معدن شورغستان (غرب اردستان ، شمال شرق اصفهان)
سيكل هاي رسوبي تراورتن زايي در تراورتن هاي معدن شورغستان (غرب اردستان، شمال شرق اصفهان)
Impact of River Sand Mining in Khuzestan Province Case study (Allah River Ramhormoz District)
چينه نگاري سكانسي نهشته هاي بخشهاي F و E و D و زير عضوهاي 3CوC4 سازند قم در ناحيه دو چاه
تفكيك حوضه هاي آبريز با استفاده از آناليز خوشه اي آبراهه ها – مطالعه موردي آتشفشان بيدخوان بردسير در كرمان
چينه نگاري سنگهاي آذر آواري سازند كرج در شمال تهران
بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي يال جنوبي گنبد نمكي منگرك فيروزآباد با عدم تاكيد بر كاني هاليت
ليتو استراتيگرافي تراورتن پازنو (شمال شرق اصفهان)
بررسي خصوصيات رسوب شناسي سطحي و زير سطحي رسوبات دشت مباركه در پديده اثر ساختگاه (Site Effect)
سنگ چينه نگاري نهشته هاي آلبين بالايي – كنياسين در منطقه كلاه قاضي (جنوب شرق اصفهان، ناحيه لاشتر)
تعيين محل احتمالي چشمه هاي آبگرم در تراورتنهاي معدن شورغستان(غرب اردستان، شمال شرق اصفهان
تطابق ليتواستراتيگرافي سازند آسماري در تنگ خائيز (شمال شرق بهبهان) و تنگ علمدار (شرق بهبهان)
تطابقچينه نگاري سكانسي سازند آسماري در تنگ خائيزشهرستان بهبهان با سكانس هاي جهاني
ميكروفاسيس و محيط رسوبي نهشته هاي كرتاسه زيرين در ناحيه مورچه خورت (شمال غرب اصفهان)
بررسي پديده هاي دياژنزي در نهشته هاي كرتاسه زيرين در ناحيه مورچه خورت (شمال غرب اصفهان)
سنگ چينه نگاري نهشته هاي آلبين بالايي – كنياسين در منطقه كلاه قاضي (جنوب شرق اصفهان، ناحيه قارنه)
معرفي ريزرخساره ها وشرح محيط رسوبي نهشته هاي كرتاسه زيرين (بارمين) منطقه خانه سورمه ( غرب اصفهان)
سيكل هاي رسوبي تراورتن زايي معدن پيل پايه در جنوب روستاي تجره (شمال ميمه – اصفهان)
تطابق ليتواستراتيگرافي نهشته هاي كرتاسه زيرين در ناحيه خانه سورمه (شمال غربي نجف آباد) ومنطقه ايرانكوه (جنوب غربي اصفهان)
زمين شناسي اقتصادي و ژئوتوريسم
ژئو پارك ، چشم انداز چهارميليون ساله ي زمين (مطالعه ي موردي جزيره ي قشم)
بررسي پتانسيل هاي ژئو توريسمي استان خراسان
معرفي معدن مس سرچشمه از ديدگاه ژئوتوريسم
بررسي ليتواستراتيگرافي و فرايندهاي دياژنزي سازند آسماري در يال شمالي ميدان نفتي آغاجاري (جنوب شرقي اهواز)
بررسيهاي پتانسيل يابي سرب و روي در نوار شمال غربي روستاي زفره –شمال شرق اصفهان
بررسي كاربرد سنگ هاي مختلف در توليد بتن آسفالتي (مطالعه موردي معادن شمال هرمزگان و جنوب كرمان)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید