پایگاه فراخوانها در رسانه ها

در این بخش اخبار مربوط به پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی در رسانه های مختلف نمایش داده می شود.

خبر افتتاح پایگاه در خبرگزاری ایسنا

خبر افتتاح پایگاه در خبرگزاری آنا

خبر افتتاح پایگاه در خبرگزاری ایلنا

خبر افتتاح پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور در سایت بنانیوز

خبر افتتاح پایگاه در وبنا

خبر افتتاح پایگاه فراخوانهای کشور در روزنامه فرهیختگان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید