انتشار مجموعه مقالات دومين همايش سراسري فن آوري اطلاعات و ارتباطات

مجموعه مقالات دومين همايش سراسري فن آوري اطلاعات و ارتباطات

مجموعه مقالات دومين همايش سراسري فن آوري اطلاعات و ارتباطات

مجموعه مقالات دومين همايش سراسري فن آوري اطلاعات و ارتباطات در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومين همايش سراسري فن آوري اطلاعات و ارتباطات، 13 بهمن 1390 توسط آموزشكده سما ملاير و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 62 عنوان مقاله تخصصی شامل 464 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در دومين همايش سراسري فن آوري اطلاعات و ارتباطات

 

 

 الگوريتم ژنتيك براي نگاشت درشبكه برتراشه با همبندي مش قطري
مدل يكپارچگي ERP ، SCM و CRM تحت لقاي تجارت الكترونيك
طراحي ابداع ابعاد خدمات شبكه هاي نسل آينده
رويكرد نوين برزمان بندي كلاسهاي آموزش و پرورش
بررسي روشهاي تحمل پذيري خطا براي شبكه هاي حسگر بي سيم دسته بندي شده
مدل مفهومي مديريت ارتباط با مشتري
عوامل كليدي موفقيت استقرار مديريت دانش در شركت هاي كوچك و متوسط: ارايه يك چارچوب نظري و يكپارچه
ارتباط بدهي به حقوق صاحبان و ارزش افزوده اقتصادي با استفاده از نرم افزار شبكه عصبي
ارايه روشي جديد براي كنترل ترافيك با استفاده از مسيريابي بهينه
تعيين هويت افراد درحال حركت بااستفاده از مشخصات عنبيه
تخمين نقطه ي خيرگي چشم كاربر در حال حركت با استفاده از شبكه هاي عصبي
ارتباط بين نسبت بدهي به دارايي و ارزش افزوده اقتصادي با استفاده از نرم افزار شبكه عصبي
استخراج و تعيين قطبيت ويژگيهاي كالا با استفاده از متون بازبيني هاي مشتريان
ارايه روشي نوين براي آبنشان گذاريدرتصاوير با استفاده از ضرايب تبديل موجك لبه تصوير
دانش و مديريت دانش
ارزيابي شاخصهاي مديريت ارتباط با مشتريان (مطالعه موردي بانك مسكن استان مركزي)
ارايه يك روش جديد خوشه بندي مبتني برانرژي با استفاده از شبكه عصبي به منظور كاهش مصرف انرژي درشبكه هاي حسگر بي سيم
ارايه الگوريتم ابداعي دو تكه اي وفقي براي نهان نگاري سيگنالهاي صوتي مبتني بر شبكه عصبي شعاع مبنا
كاربردفناوري اطلاعات سيستم جامع گلستان از ديدگاه كارمندان دانشگاه سيستان و بلوچستان برجلب رضايت مشتريان دانشجويان با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن
استفاده از تبديل فوريه – ملين درالگوريتمهاي قطعه بندي تصاوير مبتني بر مقايسه ماتريس تصوير
برآورد توان چشمه نوردر ترانسفورمر ولتاژ و جريان تركيبي نوري
تحليل و مقايسه سيستمها و پروتكلهاي ارتباط ي دراتوماسيون ساختمان هوشمند
بررسي راههاي مختلف انجام بدرفتاري درلايه MAC درشبكه هاي VANET و MANET و راه هاي مقابله با آنها
به عنوان حل كننده Zloc جديد جستجوي محلي براي زبان مدلسازي zinc
ارزيابي كارايي مديرتي ارتباط با مشتري نمايندگي هاي فروش شركت ايران خودرو با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها DEA
ارائه يك راهكار همتا-به-همتا جهت جستجوي فايل در شبك ههاي موردي بين خودرو
نقش فناوري اطلاعات درتوسعه مديريت ارتباط با مشتري
كاربرد الگوريتم ژنتيك درتخمين پارامتر مدل عايقي ترانسفورماتور
الگوريتمهاي كشف تقارن درمجموعه نقاط و تعيين اتوماتيك تولرانس
معرفي معيارهايي براي مقايسه روشهاي توليد نمونه هاي تست با استفاده از نمودارهاي UML
روشي جديد براي لبه يابي با استفاده از منطق فازي
تحليل و بررسي سيستم مديريت دانش مبتني بر رضايتمندي مشتري و ارايه مدل پيشنهادي
بررسي و افزايش امنيت شبكه هاي بي سيم محلي
تشخيص مقاوم و بي درنگ عنبيه جهت استفاده درسيستمهاي بازشناسي افراد
مدلسازي واعتبارسنجي معماريهاي انتشار/ اشتراك با استفادهاز ASM
بررسي امنيت دربرنامه هاي تحت وب و راه كارهاي تامين آن
تشخيص چهره به كمك الگوريتم هاي PCA LDA و شبكه هاي عصبي
بررسي تكنولوژيهاي مديريت دانش در آموزش
بررسي نقش فناوري اطلاعات برعملكرد شركت مخابرات استان مازندران
طراحي گيت منطقي وارونگر و واحد حافظه نوري با تكنيك كدگذاري فركانسي و با استفاده از پديده پارامتريك رامان در ريزنوسانگرهاي حلقه اي سيليكوني
مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري دردنياي مجازي
بررسي و محاسبه افت سطح آبهاي زيرزميني استان همدان توسط شبكه عصبي
مسيريابي آگاه از توان براي بيشينه كردن طول عمر در شبكه هاي بي سيم مش
پياده سازي الگوريتم تكاملي درربات مسيرياب
ارائه روشي جديد براي محاسبه تشابه معنايي
بررسي تاثير مديريت دانش درفضاي كسب وكار اينترنتي برفرآيند ارتباط مشتري
معرفي شبكه هاي ويژه سيار و معرفي پروتكلهاي مسيريابي موجوددر آن
مسيريابي چندپخشي بهينه با قابليت اطمينان بالا درشبكه هاي سيار اقتضايي
ارائه يك بستر مسيريابي چندپخشي مطمئن مبتني بر مدل محاسباتي مخچهCMAC در شبكه هاي بي سيم مش
مديريت دانش: چالش يا فرصت
عوامل كليدي موفقيت اسقرارمديريت دانش درشركت هاي كوچك ومتوسط:ارائه يك چارچوب نظري و يكپارچه
نقش استقرار مديريت ارتباط با مشتري برافزايش رضايت مشتري
كاربرد هوش مصنوعي در تخمين هزينه هاي تعمير و نگهداري ماشين آلات شركت سپهران جوشن زاگرس
تحليلي برتشخيص هويت براساس آناليز تصاوير عنبيه چشم
بررسي نقش كليدي مديريت ارتباط با مشتري CRM دربانكداري الكترونيكي در جهتحفظ مشتريان
پيش بيني قيمت با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
بهبود قابليت اطمينان انتشار اطلاعات در شبكه هاي بين خودرويي
مقايسه روش هاي همه پخشي اطلاعات در شبكه هاي بين خودرويي
معرفي شبكه هاي بين خودرويي و انواع چالشهاي موجود در آن
معرفي شبكه هاي اقتضايي سيار و انواع چالشهاي موجود در آن
معرفي و مقايسه پروتكل هاي قابل استفاده در لايه MAC در شبكه هاي موردي خودرويي
تسريع عمليات انيميت در مايا با طراحي و پياده سازي پلاگين Create Dummy

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید