نشریه بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

http://www.callforpapers.ir/نشریه بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد (IJMAE) ،  نشریه ای علمی – پژوهشی در مباحث مرتبط با سه محور اصلی کسب و کار (مدیریت، حسابداری و اقتصاد) است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ در این نشریه تلاش می شود نتایج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط به زبان انگلیسی منعکس گردد.

به منظور تحقق اهداف نشریه، از تمامی اساتید گرامی، صاحب نظران و دانشجویان  فعال در زمینه های فوق الذکر دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این نشریه علمی ارسال نمایند.

ارتباط با نشریه:

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: بهزاد حسن نژاد کاشانی

سردبیر: دکتر آذر کفاش پور

مدیر اجرایی: ابوالفضل معماری نیا

شماره تلفن:  09151249564

آدرس پست الکترونیکی: info@ijmae.com

آدرس وب سایت نشریه:  http://www.ijmae.com

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید