فراخوان جایزه ملی HSE و مدیریت بحران

موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست کشور و سازمان مدیریت بحران کشور به شرکت ها، سازمان ها، کارنجات و صنایع که دارای بالاترین استانداردهای HSE بوده و شاخص های مدیریت بحران را کسب بنمایند تندیس ملی اهدا خواهد کرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ با پیشرفت تکنولوژی در دنیای امروز، بیماری های شغلی و آلاینده های زیست محیطی نیز افزایش یافته و در نتیجه نگرانی های جامعه بشری را در پی خواهد داشت. امروزه مردم سراسر جهان دریافته اند که محیط زیست یک سرمایه مشترک میان نسل قدیم، نسل حاضر حاضر و آیندگان می باشد؛ لذا حفظ و حراست از آن یک وظیفه می باشد. همچنین سازمان ها به این باور دست یافته اند که نگرش ابزاری به نیروی انسانی صحیح نبوده و انسان محور اصلی توسعه محسوب می گردد. بسیاری از مدیران، موفقیت یک سازمان را تنها سوددهی و رضایت مشتریان ندانسته و کاهش حوادث شغلی، صیانت از محیط زیست، حفاظت از منابع و تجهیزات را نیز از مولفه های اصلی موفقیت می پندارند. همینطور است مدیریت بحران که از اهداف اصلی آن، آموزش کارکنان جهت مقابله با بلایای طبیعی و ایجاد آمادگی در مقابل آن می باشد. همگان بر این باورند که سرمایه گذاری و برنامه ریزی در زمینه مدیریت بحران نه تنها زیانی برای سازمان نخواهد داشت بلکه در صورت بروز شرایط اضطراری، سازمان با حداقل خسارات و مشکلات روبرو خواهد شد. 

در این راستا موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران جهت تشویق سازمان ها و تغییر نگرش مدیران به مقوله HSE و مدیریت بحران در نظر دارد به سازمان هایی که سیستم مدیریت HSE و همچنین سیستم مدیریت بحران را پیاده نموده و به آن پایبند می باشند جایزه ملی اهدا نماید. از اینرو برای ارزیابی سازمان ها بایستی اظهار نامه مربوطه را تکمیل و با پست پیشتاز به آدرس ما ارسال نمایند. اساتید و کارشناسان پس از بررسی و امتیاز دهی سازمان های مربوطه را از بخش های مختلف انتخاب نموده و با آنها تماس گرفته و راهنمایی های لازم را جهت مراحل بعدی خواهند نمود.

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه: 20 مرداد 1393

نشانی پستی: تهران – صندوق پستی 155-16895 – موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران

تلفن: 09360620221

www.hsec1.ir

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید