چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

 

http://www.callforpapers.ir/چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی با موضوع بانکداری و مالی 24 و 25 مهرماه 91 در تهران ، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این همایش در محورهای زیر برگزار می شود:1.تکنیک های اثربخش بازاریابی منابع و مصارف بانکی
2.مدیریت ارتباط با مشتریان خدمات بانکی در سطح شعب و ستاد بانک
3.فنون شناسایی، جذب و حفظ مشتریان ارزنده در سطح ستاد، منطقه و شعب
4.تکنیک های اثربخش عرضه و فروش خدمات بانکی در شعب
5.مکانیزم های عملی بازاریابی خدمات نوین و الکترونیکی در سطح ستاد، منطقه و شعب
6.ارتباطات یکپارچه بازاریابی در ایجاد، توسعه و تقویت برند خدمات بانکی
7.مدیریت خدمات نوین بانکی: از ایده یابی تا افول
8.نرخ بندی ترفیعی خدمات و سپرده های بانکی

برگزار کننده: مرکز بازاریابی خدمات مالی
تلفن تماس با دبیرخانه: 66596661-66596662
نمابر: 66595865
آدرس سایت: www.fsmcenter.com
آدرس ایمیل: info@fsmcenter.com

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید