جزئیات امتیازدهی فرهنگی به اعضای هیات علمی

http://www.callforpapers.ir/معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرصتهای کسب امتیاز فرهنگی از دستورالعمل اجرایی ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه را بسیار گسترده خواند و به تشریح نحوه امتیازدهی فرهنگی برای ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه پرداخت.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دکتر پرویز، به شرح جزئیات دستورالعمل اجرایی ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه پرداخت و گفت: اعضاء هیئت علمی با درجه استادیاری باید طی فرایندی که در دوره ای چهارساله اتفاق می افتد، امتیاز کافی را برای ورود به مرحله دانشیاری کسب کنند که البته همین فرآیند برای تبدیل وضعیت دانشیاری به استادی نیز اتفاق می افتد.

نحوه امتیازدهی به فعالیت های فرهنگی اعضاء هیئت علمی

وی با اشاره به ردیف های ماده سوم آیین نامه دستورالعمل اجرایی مبنی بر نحوه امتیازدهی فرهنگی گفت: این ردیف ها را دانشگاه تهیه نکرده و اصل ردیف در دستورالعمل ابلاغ شده به دانشگاه وجود داشته است. در این میان مصادیقی را برای هر ردیف تهیه و سعی کردیم این مصادیق منطبق با فعالیت های اعضاء هیئت علمی حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد.

وی به توضیح ردیف یک این ماده پرداخت و گفت: ردیف یک مربوط به تدوین کتاب، مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری، با رویکرد اسلامی در حوزه های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی است.

معاون فرهنگی دانشگاه افزود: کتابی که در زمینه های تخصصی افراد مانند ارتوپدی نوشته می شود، مربوط به ماده یک نیست بلکه مرتبط با حوزه های تخصصی افراد است. در این میان مواردی داشته ایم که اعضاء هیات علمی علاوه بر تخصص خود، در حوزه های تربیتی یا فرهنگی نیز اثری تالیف کرده اند که در اینجا ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: برای کتب تالیفی، کتب گردآوری شده، ترجمه کتاب و مقالات علمی پژوهشی و مقالات علمی ترویجی، نقد کتاب یا مقاله و حتی انتشار مقاله در جراید کثیرالانتشار به منظور آگاهی بخشی به عموم مردم امتیاز در نظر گرفته شده است.

پرویز ردیف یک این دستورالعمل را منجر به گسترش فعالیت های اجتماعی اعضاء هیات علمی دانست و افزود: به عنوان مثال الان که در ماه مبارک رمضان قرار داریم، استاد تغذیه در کنار تدریس به دانشجویان و تالیف مقالات علمی، در مورد روزه داری برای عمومی مردم مقاله ای می نویسد و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می کند. از آنجایی که کار این استاد، یک فعالیت فرهنگی اجتماعی محسوب می شود و ممکن است تاثیر مثبتی در جامعه داشته باشد، می تواند از این ماده امتیاز بگیرد.

ردیف دوم، تهیه و تدوین پیوست فرهنگی

دکتر پرویز با شرح ردیف دوم این دستورالعمل گفت: ردیف دو، تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای کلیه فعالیت ها و همکاری موثر در اجرای امور فرهنگی بر اساس سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه و سیاست های متخذه توسط شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی است.

 

معاون فرهنگی دانشگاه افزود: ممکن است در این مورد همه فعالیت نداشته باشند ولی گروهی از اعضاء هیئت علمی در این زمینه مشارکت دارند یعنی در جاهایی که پیوست فرهنگی تهیه می شود، جنبه هایی از بخش های مرتبط با حوزه پزشکی و سلامت لحاظ می شود که برخی از اعضای هیئت علمی در آن فعالیت داشته اند.

وی با اشاره به مصادیق امور اجرایی فرهنگی گفت: اگر عضو هیئت علمی، در آیین نامه های اجرایی که برای فعالیت های فرهنگی در سطوح دانشگاهی و بالاتر نوشته شده مداخله داشته و یا در توسعه و ترویج فرهنگ و تمدن اسلامی در سطح استانی، ملی و بین المللی و در مسابقات فرهنگی، تربیتی و اجتماعی و نظایر آن همکاری داشته باشد، برای هر کدام امتیازی در نظر گرفته می شود.

پرویز فعالیت های قرآنی را از دیگر مصادیق ردیف 2 خواند و گفت: اگر فردی نسبت به حفظ قرآن کریم تلاش کرده باشد یا در مفاهیم آن فعالیتی داشته باشد، امتیاز کسب می کند.

معاون فرهنگی دانشگاه افزود: اگر فردی در طراحی و یا اجرای برنامه هایی که فرهنگ جهادی و تلاش برای خدمت رسانی به محرومان و ارائه خدمات عادلانه را ترویج می کند، فعالیت کند، از این ردیف امتیاز می گیرد. همچنین بحث حضور در این برنامه ها در ذیل یکی دیگر از ردیف ها دیده شده است.

وی با اشاره به دیگر مصداق کسب امتیاز در این ردیف گفت: اگر کسی در دوره هایی که منجر به کاهش تخلفات و ارتقاء اخلاق حرفه ای می شود، تدریس داشته باشد، به ازای هر چهار ساعت تدریس یک امتیاز کسب می کند.از این ماده استفاده کردیم و بر آن شدیم تا فعالیت های اخلاقی و فعالیت هایی که در حوزه ارتقاء اخلاق حرفه ای اتفاق می افتد را در جایی لحاظ کنیم و به آن امتیاز دهیم و افراد را تشویق کنیم تا در این برنامه ها مشارکت داشته باشند.

ردیف سوم، ارائه مشاوره فرهنگی

وی با اشاره به موضوع ردیف 3 دستورالعمل گفت: این ردیف مربوط به ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری موثر با تشکل های قانونمند دانشجویان و اعضای هیئت علمی و طلاب و نهادهای فرهنگی فعال در دانشگاه و یا حوزه های علمیه به منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگی است.

پرویز ضمن بیان مصادیق ردیف 3 گفت: تشکل های قانونی برای اساتید یا دانشجویان از مصادیق این ردیف است که عضویت عادی در آن امتیاز کمتر و مسئولیت داشتن در این تشکل ها شامل امتیاز بیشتری است.

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: همکاری با نهادهای فرهنگی دانشگاه به عنوان مثال معاونت فرهنگی، دفتر هم اندیشی، دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، شوراهای فرهنگی و هیات های مذهبی دانشگاه دارای امتیازاتی است. حتی در دستورالعمل پیش بینی شده که اگر کسی با رویکرد فرهنگی در برگزاری برنامه های شبکه های صدا و سیما مشارکت داشته باشد، می تواند امتیاز بگیرد که البته فعالیت در این حیطه شامل حوزه تخصصی فرد نیست.

استاد مشاور فرهنگی، موضوع ردیف چهارم

پرویز ردیف چهارم را مربوط به استاد مشاور فرهنگی دانست و گفت: اساتید مشاور یک بخش شاید پراهمیت اما کمتر مورد توجه باشند و باید تا جای ممکن، فعالیت اساتید مشاور را تشدید کنیم.

وی افزود: در مقاطع زمانی خاصی در دانشگاه بحث اساتید مشاور بسیار فعال بوده و از حالت استاد مشاور صرف که تنها برگه های آموزشی را امضاء می کرده و هیچ فعالیت دیگری نداشته است، جدا بوده است.این استاد با دانشجویان ارتباط داشته و مشکلات فرهنگی و اجتماعی دانشجویان را حل می کرده است.

وی با بیان آن که حکم استاد مشاور توسط معاون دانشجویی و فرهنگی صادر می شد گفت: الان هم معاونت دانشجویی و فرهنگی احکام این اساتید مشاور را صادر می کند و از این اساتید برای کمک به تربیت دانشجویان استفاده می شود که برای افرادی که در این زمینه فعالیت دارند، 0.7 امتیاز برای هر ترم در نظر گرفته شده است. همچنین حداکثر سقف امتیاز در این ماده پنج امتیاز است.

معاون فرهنگی دانشگاه افزود: بخش هایی وجود دارد که اگر اساتید در آن حوزه ها فعالیت کنند، هم به ارتقاء دانشگاه کمک می کنند و هم امتیاز کافی برای ماده یک ارتقاء کسب می کنند. ممکن است این پرسش برای برخی از اساتید مطرح شود که هیچ کدام از این موارد به کار تخصصی ما مربوط نیست و در پاسخ می توان گفت که این دستورالعمل یک دستورالعمل جامع است که افراد به راحتی می توانند از آن امتیاز بگیرند. به عنوان مثال بسیاری از اساتید توانایی آن را که استاد مشاور فرهنگی باشند دارند و می توانند به ارتقاء دانشگاه کمک کنند.

ارائه طرح های فرهنگی و تربیتی، از مصادیق مهم ردیف پنجم

پرویز با اشاره به ردیف پنجم دستورالعمل گفت: این ردیف مربوط به مسئولیت پذیری در اصلاح و هدایت نگرش های مطلوب فرهنگی و مشارکت با انجام فعالیت های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و با عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهی اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان با کسب موافقت رسمی دانشگاه محل خدمت است.ارائه طرح های فرهنگی، تربیتی ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان که به تصویب نهادهای ذیربط در دانشگاه رسیده باشد و مشارکت در تدوین آنها از مصادیق آن است.

معاون فرهنگی دانشگاه افزود: گاهی اوقات فردی توانایی ارائه طرح را ندارد ولی می تواند در صورت وجود چنین طرحی در برخی از حوزه های تربیتی و فرهنگی در مورد آن سخنرانی کند که برای آن امتیاز در نظر گرفته شده است.

وی شرکت در نشست های فرهنگی را از دیگر مصادیق این ردیف دانست و افزود: ممکن است کسی توانایی سخنرانی نداشته باشد ولی علاقه مند باشد تا در نشست های هم اندیشی که در دانشکده ها و دانشگاه برگزار می شود، شرکت کند که برای شرکت در این نشست ها و حضور موثر و فعال در آن امتیاز در نظر گرفته شده است.همچنین شرکت در اردوهای جهادی نیز منجر به کسب امتیاز می شود.

پرویز برگزاری کرسی های آزاد اندیشی را از دیگر مصادیق ردیف پنجم دانست و گفت: برای طراحی و یا اجرای این برنامه ها و همچنین حضور در این برنامه ها امتیاز لحاظ شده است.

معاون فرهنگی دانشگاه افزود: به عنوان مصداق ذکر شده که اگر عضو هیات علمی در مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود شرکت داشته باشد، به ازای هر100 ساعت یک امتیاز می گیرد چرا که باید میان اساتیدی که در این برنامه ها مشارکت و کمک می کنند با اساتیدی که در این زمینه ها فعالیت ندارند، تفاوت وجود داشته باشد.

وی با اشاره به برنامه های جهادی بهداشتی درمانی در دانشگاه گفت: اساتیدی که توانایی های تخصصی دارند، اگر در این برنامه ها شرکت کنند، به عنوان مثال در ویزیت رایگان بیماران شرکت کنند، به ازای هر 20 ساعت یک امتیاز کسب می کنند. برنامه های جهادی بهداشتی درمانی فرصتی است که هم دانشگاه از حضور این اساتید استفاده کند و هم اساتید در بین مردم حضور پیدا کنند، خدمت رسانی کنند و در ازای این فعالیت ها امتیاز کسب کنند.

ردیف ششم، حائز بالاترین ارزش امتیاز فرهنگی

وی موضوع ردیف 6 را استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانتداری با تایید کمیسیون تخصصی ذیربط خواند و گفت: اعضاء هیئت علمی حداقل پنج امتیاز باید از آن کسب کنند و فاصله امتیازات در این ردیف بین پنج تا 10 امتیاز است.

پرویز در توضیح ردیف ششم دستورالعمل اجرایی ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه گفت: این ردیف بین پنج تا ده امتیاز دارد که استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانت داری با تایید کمیسیون تخصصی ذی ربط است.

وی ردیف ششم را متشکل از امور سلبی و ایجابی دانست و گفت: برخی امور سلبی مانند نداشتن مخالفت صریح و آشکار با اصول اعتقادی و ارزش های اسلامی، تظاهر نکردن به ظواهر و نمادهای غیراسلامی، نامتعارف و مبتذل، نقض نکردن قوانین و مقررات دانشگاه، تبلیغ، ترویج، حمایت و دفاع کردن از فرهنگ منحط غرب و نظام سلطه و وابستگی نداشتن به احزاب و جریانات غیرقانونی، منحله، ضدانقلاب و معاند با نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرقه های ضاله است.

وی عدم وجود امور سلبی را منجر به کسب پنج امتیاز حداقلی از کمیسیون دانست و گفت: بیش از پنج امتیاز تا سقف 10 امتیاز مستلزم حسن شهرت در مصادیق ایجابی است و به افرادی داده می شود که تعهد و پایبندی آنها به فرایض و اخلاق اسلامی و حسن معاشرت با دانشجویان و همکاران و نظایر آن به اثبات رسیده باشد.

معاون فرهنگی دانشگاه افزود: اگر کسی قوانین و مقررات دانشگاه را نقض کند، ممکن است نتواند آن پنج امتیاز را کسب کند. چرا که نقض نکردن قوانین دانشگاه یکی از شروط کسب این امتیاز است. همچنین فضائل اضافی اعضای هیئت علمی باعث می شود که امتیاز بیشتری بگیرند.

وی با اشاره به چگونگی دریافت 10 امتیاز کامل از این دستورالعمل گفت: عضو هیات علمی از ردیف شش حداقل پنج امتیاز و از مجموع سایر ردیف ها حداقل پنج امتیاز باید کسب کند که مجموعاً 10 امتیاز می شود.

معاون فرهنگی دانشگاه افزود: از آنجایی که افراد در دانشکده ها بیشتر مورد شناخت هستند، از کمیته های دانشکده ها درخواست کردیم که با دقت به افراد امتیاز دهند تا کمیسیون مجبور به تغییر امتیازات نشود.

ردیف هفتم، کسب جوایز فرهنگی

دکتر پرویز با اشاره به ردیف 7 دستورالعمل گفت: این ردیف مربوط به کسب جوایز فرهنگی در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت های فرهنگی و نظایر آن است.

معاون فرهنگی دانشگاه افزود: برخی اساتید تالیفات ارزشمندی در حوزه های تخصصی خود دارند که این تالیفات در حوزه تخصصی ممکن است جوایزی کسب کند مثلاً کتاب سال جمهوری اسلامی شود یا جوایز دیگری مانند جایزه فارابی را کسب کند.

وی تالیفات حوزه تخصصی را شامل دریافت امتیاز در این ردیف ندانست و گفت: مصادیقی که مربوط به حوزه فرهنگی هستند، اگر برنده جوایزی شوند، موفقیت در کسب آن جوایز نیز به عنوان امتیاز مضاعف در نظر گرفته می شود.

ردیف هشتم، طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی های نظریه پردازی

پرویز ضمن توضیح ردیف هشتم دستورالعمل گفت: این ردیف مربوط به طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی با تایید مرجع ذی صلاح است که ممکن است شامل حال بسیاری از اساتید نشود.

ردیف9 فرصتی مناسب برای کسب امتیاز فرهنگی

پرویز با اشاره به ردیف نهم این ماده گفت: این ردیف مربوط به شرکت در کارگاه‌های دانش افزایی و توانمندسازی اعضاء هیات علمی در زمینه فرهنگی، تربیتی، اجتماعی با ارائه گواهی معتبر است که اگر فرد در این کارگاههای آموزشی به عنوان مدرس یا شرکت کننده حضور داشته باشد، امتیاز می گیرد.

معاون فرهنگی دانشگاه افزود: ردیف نهم برای مواردی گذاشته شده که افراد در سایر بندها نتوانسته اند امتیاز لازم را بگیرند و لازم است در دوره های آموزشی شرکت کنند.

وی با بیان آن که توصیه می کنیم افراد از سایر بندها امتیاز بیاورند گفت: اعضاء هیات علمی برای کسب امتیاز لازم پایبند آن نباشند که در کلاس های آموزشی حوزه های مختلف فرهنگی شرکت کنند.

برای این که این ردیف به گونه ای نباشد که افراد به شکل بی انگیزه در این کلاس ها آموزشی شرکت کنند، معاونت فرهنگی برنامه مفصلی در حوزه های مختلف تربیتی، اخلاقی، آموزش مبانی دین و حتی در حوزه های هنر تدارک دیده است و در این در حوزه ها از مدرسین دعوت می شود و برنامه های جامعی برای این کارگاهها در معاونت فرهنگی در نظر گرفته شده است.

اهداف اجرای ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه

پرویز با اشاره به اهداف اجرای ماده یک گفت:هدف از اجرای ماده یک جلب مشارکت اعضاء هیات علمی در تربیت صحیح دانشجویان و رشد و ارتقاء خود اساتید بوده است، به همین دلیل در دستورالعمل اجرایی مصوب هیات رییسه ذکر شده که یک نفر عضو هیات علمی متقاضی ارتقاء نمی تواند تمام پنج امتیاز را تنها از ماده نه و شرکت در کلاس های آموزشی اخذ کند و حتماً باید از بقیه مواد هم امتیاز کسب کند.

معاون فرهنگی دانشگاه افزود: در دستورالعمل اجرایی ماده یک آیین نامه ارتقاء سعی کردیم از فرصت پیش آمده حداکثر استفاده را نماییم. بدین صورت که اولاً فعالیت اساتیدی که پیش از این در امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مشارکت داشته اند و الان هم دارند، دیده و امتیازی برای آن در نظر گرفته شود و در ثانی اساتید را ترغیب و تشویق کنیم تا در فعالیت های مختلف فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و خارج از دانشگاه حضور پیدا کنند و بدانند در صورت حضور امتیازی به فعالیت هایشان داده می شود.

وی با اشاره به ناآشنا بودن برخی اساتید به ماده یک و تصور مشکل بودن کسب امتیاز از این ماده گفت: در دستورالعملی که تدوین کردیم، مصادیق دستورالعمل اول را گسترش دادیم تا هیچ عضو هیات علمی دانشگاه وجود نداشته نباشد که مراجعه کند و بگوید توانایی کسب هیچ امتیازی از این دستورالعمل را ندارد.

معاون فرهنگی دانشگاه افزود: در دستورالعمل فعلی که ملاک عملکرد دانشگاه در ماده یک است، اگر فرضاً فردی عضو شورای اخلاق دانشگاه، دانشکده یا بیمارستانی باشد، برایش امتیاز در نظر گرفته شده است. چرا که یک عضو هیئت علمی نمی تواند بگوید وظیفه ام تنها درمان بیماران است.

گستردگی فرصت های کسب امتیاز فرهنگی

پرویز شرکت در اردوهای جهادی ویزیت رایگان بیماران را از دیگر موارد دارای امتیاز دانست و گفت: حتی اگر یک عضو هیات علمی هیچ فعالیتی در حوزه فرهنگی و اجتماعی نداشته باشد، می تواند در این فعالیت که توسط دانشگاه برگزار می شود و سیاست کلان وزارت بهداشت است، شرکت کند و امتیاز بگیرد.

معاون فرهنگی دانشگاه افزود: راه باز است تا عضو هیات علمی در هر حوزه ای که علاقه مند است، فعالیت کند. مثلاً می تواند در جلسات کرسی های اخلاق شرکت کند، در زمینه ترویج اخلاق حرفه ای مشارکت داشته باشد و در شوراهای برنامه ریزی شرکت کند.

وی با بیان آن که در مورد ماده یک، فضا بسته نیست و افراد فکر نکنند که نمی توانند امتیاز کافی کسب کنند گفت: اگر فردی امتیاز کم آورد، می تواند در کلاس های آموزشی شرکت کرده و امتیاز خود را دریافت نماید. خوشبختانه به این کلاس ها هم تنوع کافی بخشیده شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید