انتشار پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری در قالب کتاب

http://www.callforpapers.ir/انجمن مدیریت و فنّاوری و مؤسسه انتشاراتی آموزش عالی آزاد دانشیار تفاهم‌نامه همکاری علمی و فناوری امضا کردند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ مهندس مصطفی کاظمی، رئیس مؤسسه انتشاراتی آموزش عالی دانشیار با اشاره به اهمیت و جایگاه حوزه علم و فناوری در کشور گفت: ترویج علم و گفتمان علمی در کشور می‌تواند نقش سازنده‌ای در توسعه علمی کشور داشته باشد چرا که توسعه علمی است که موجبات پیشرفت و توسعه را فراهم می‌کند.

وی با بیان این که یکی از اهداف موسسه انتشاراتی آموزش عالی دانشیار ترویج و انتشار نتایج تحقیقات درحوزة فنّاوری است عنوان کرد: این تفاهم‌نامه در راستای حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری است که دانشجویان و دانش‌آموختگان می‌توانند خروجی‌های رساله‌ها و پایان‌نامه‌های خود را با همکاری انجمن مدیریت فناوری که در حوزه توسعه علم و فناوری فعالیت می‌کنند در اختیار قرار دهند تا از این طریق بتوان نتایج تحقیقات را در قالب انتشار کتاب چه به صورت چاپ مکتوب و چه الکترونیکی در اختیار جامعه علمی قرار داد.

کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری در انتشار کتاب‌های مستخرج از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری دانشجویان و دانش‌آموختگان از اهداف اصلی این تفاهم‌نامه با انجمن مدیریت فناوری است.

وی همچنین گفت: دانشجویان تحصیلات تکمیلی که قصد انتشار نتایج تحقیقات خود را دارند می‌بایست با مراجعه به انجمن مدیریت فنّاوری نسبت به این موضوع اقدام کنند.

گفتنی است، قرارداد همکاری علم و فناوری مؤسسه انتشاراتی آموزش عالی آزاد دانشیار با انجمن مدیریت فناوری در هفت بند به امضای طرفین رسیده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید