پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس از میان برگزیدگان علمی دوره ‏های دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، حقوق خصوصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، تکنولوژی آموزشی، مدیریت فناوری اطلاعات و زمین شناسی ،مهندسی در سال ۱۳۹۱ دانشجو می پذیرد.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، با توجه به مجوز اخذ شده برای پذیرش دانشجو از طریق آزمون دکتری نیمه متمرکز سال جاری در رشته ‏های تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، حقوق خصوصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، تکنولوژی آموزشی و مدیریت فناوری اطلاعات و زمین شناسی، مهندسی این دانشگاه نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی اقدام می کند.

مهلت ارسال مدارک حداکثر تا ۶ خرداد ۱۳۹۱ است و در خصوص برگزیدگان علمی، نوع الف داشتن حداقل ۲ مقاله علمی پژوهشی چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی با تاریخ پذیرش چاپ قبل از ۶ خرداد ۱۳۹۱ برای بررسی پرونده داوطلبان در دوره ‏های فوق ضروری است.

دانشگاه تاکید کرده است که فرصت اعلام شده صرفاً برای ارسال مدارک داوطلبان در رشته‏ های فوق است و مهلت ارسال مدارک در سایر دوره‏ های دکتری تخصصی این دانشگاه قبلاً خاتمه یافته است.

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید